På tio år har ungefär 4000 p-platser försvunnit från innerstaden

Bilister har fått ge vika för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik när staden utvecklas. Vi kollade med politiker och stockholmare om de tycker det är rätt väg framåt.

https://www.mitti.se/nyheter/ar-4000-farre-p-platser-ratt-vag-for-stan/repvel!qN3lpGIK5nZv@rPJKdfg/

Är fler ordningsvakter ett bra sätt att minska den upplevda otryggheten?

Från 2018 till 2022 har antalet kommunala ordningsvakter ökat rejält i Stockholm stad. Från en handfull till 180. Bra eller dåligt? Där kan åsikterna gå isär.

https://www.mitti.se/nyheter/antalet-ordningsvakter-har-okat-dramatiskt/repvda!PRp07eZUVo3XisLvLFRnQ/

Valundersökning för Stockholms kommun mars 2022

Vem som får makten i Stadshuset efter valet 2022 kan bli en nagelbitare enligt en undersökning från Infostat.

https://www.mitti.se/nyheter/ny-valjarbarometer-s-och-sd-okar-mest-i-stockholm/repvcj!vm3vHe7XetiIVafAjfDB5Q/

Väljarundersökning för Region Stockholm mars 2022

Socialdemokraterna blir klart största parti- och Sverigedemokraterna ökar mest. Åtminstone om det vore val i dag.

https://www.mitti.se/nyheter/ny-valjarbarometer-s-och-sd-okar-mest-i-stockholm/repvcj!vm3vHe7XetiIVafAjfDB5Q/

Vårdvalet – frågan som skiljer vänster från höger

Fler vårdgivare att välja på, och kortare köer. Eller en vårdmarknad som missgynnar dem som är i störst behov av vård. Synen på systemet med vårdval skiljer sig åt.

https://www.mitti.se/val/vardvalet-fragan-som-skiljer-vanster-fran-hoger/repvdt!iDvSSeImA4h9Ja5H@QlVDg/

Så ska köerna på regionens akutmottagningar kortas

Lång väntan på akuten, patienter i korridoren och brist på vårdplatser. Är lösningen mer pengar – eller smartare arbetssätt? Det beror på vem du frågar.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-ska-koerna-pa-regionens-akutmottagningar-kortas/repvdt!KpyX0A2JKMmXjOCXQsXMw/

SCB:s undersökning om partisympatier för maj 2022: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ser ut att vinna flest Stockholmares hjärtan.

https://www.mitti.se/nyheter/flest-sympatiserar-med-socialdemokraterna/repvfc!8aG1z3q7Ct4bBnnU0f4MSQ/

Det bör SL-kortet kosta nästa år – och så ska det finansieras

Vad borde SL:s månadsbiljett kosta nästa år – och hur ska kollektivtrafiken finansieras? De frågorna ställde vi till politikerna. Här är svaren vi fick.

Därför ökar SL:s biljettpriser – år efter år

Under 2000-talet har SL:s biljettpriser ökat med över 100 procent. Och så lär det fortsätta...

Friskolornas framtid kan avgöras i valet

Tiotusentals elever i Stockholms län kan bli av med sina friskolor om S vinner valet i höst, hävdar friskolebranschen. ”Skrämselpropaganda”, svarar S. Vem har rätt?

https://www.mitti.se/nyheter/friskolornas-framtid-kan-avgoras-i-valet/repvdk!ShfTYL@ZslMM1j3ie5kE3g/

Politiker: Måste Stockholm växa?

Är det ett problem att fler flyttar ut än in, och vad ska man göra åt det i så fall? Och måste Stockholm växa? Vi ställde frågan till politikerna i Region Stockholm.

https://www.mitti.se/nyheter/politiker-maste-stockholm-vaxa/repvdu!qgCZjCJ2fHR@HdLptFzIqA/

SD:s gruppledare i Stockholms stad utesluts ur partiet

Sverigedemokraternas Peter Wallmark petas från partiet.

https://www.mitti.se/nyheter/sds-gruppledare-i-stockholms-stad-utesluts-ur-partiet/repvdz!vVa3MDc2RInfoZdVMum@ew/

Hon tar över efter Daniel Helldén

Miljöpartiets medlemmar har sagt sitt. Det blir Gabrielle Gjerswold som ska ta över efter Daniel Helldén.

https://www.mitti.se/nyheter/hon-tar-over-efter-daniel-hellden/repvbw!8S432yfsbuEUAGbqDcc5Dg/

Stockholmarna mer missnöjda med vården

Orimligt lång väntan för att få en tid på vårdcentralen och orättvis tillgång till vård. Stockholmarna är inte jättenöjda med vården, visar ny undersökning.

https://www.mitti.se/nyheter/stockholmarna-mer-missnojda-med-varden/repvcv!yhbDJXWKNuid5gSYpRSxFQ/