Genom åren har ärendena med fårägaren varit en följetong på länsstyrelsen.

Vallentunabon har haft får sedan 2010-talet och hade från början ett 50-tal djur. Men 2020 förbjöds hen att hålla fler än tio får.

Sedan 2019 har länsstyrelsen gjort nio kontroller på gården. Alla gånger har flera brister framkommit och fårägaren har fått förelägganden; formella beslut om att den som berörd ska vidta åtgärder.

I juni förra året gjorde länsstyrelsen en ny djurskyddskontroll på gården. Besöket hade anmälts i förväg.

Inspektören skulle kontrollera hur det stod till med skötsel, hull och stängsel eftersom fårägaren fått anmärkning på det tidigare.

De två första problemen var åtgärdade men inte stängslet.

Men det blev en ny prick i protokollet eftersom fåren inte var klippta, något ägaren lovade ordna till vintern.

Stängslet bestod bara av fem eltrådar och fåren hade rymt ur hagen. Även detta lovade hen att åtgärda.

Ännu i början av januari hade inget hänt.

Det gick snabbare att skicka in bilder på att fåren var klippta, även om länsstyrelsen fick påminna om det. Men när de kom i juli var klippningen inte ordentligt gjord. Ägaren förklarade det med att det var svårt när ullen hunnit växa sig så lång.

Fem gånger har länsstyrelsen konstaterat att ägaren slarvat med klippningen.

I ett beslut om föreläggande skriver länsstyrelsen till fårägaren att det är "grundläggande skötselåtgärd" att klippa fåren regelbundet och att det krävs för att "skydda fåren mot onödigt lidande".

Det gör helt enkelt ont på fåren om de får gå med oklippt ull.

– Ett vanlig skäl som djurhållarna uppger är att fåren ändå ska slaktas. Men de ska ju ha det bra fram till dess, säger Jonna Paananen, djurskyddshandläggare på länsstyrelsen. Många gånger handlar det också om att man inte förstår att djuren lider.

Nu har fårägaren fått ett nytt föreläggande, som omedelbart måste upprätta en plan för att fåren ska klippas varje år och åtgärda stängslet så att fåren inte kan rymma och skadas. Klippningen måste utföras senast den 31 mars.

Hen har misskött sina djur länge, varför blir det inga strängare följder?

– Vi har en viss process vi måste följa och börja med ett föreläggande. Då har man en chans att rätta till felet. Sedan kan vi lägga föreläggande med vite eller djurförbud.