Som vi tidigare berättat räknar kommunen med att elräkningen i år kan bli dubbelt så hög som förra året.

Därför har det tagits fram en lång lista med förslag på hur Vallentuna ska spara el.

De flesta åtgärder är sådana som kan genomföras innan året är slut.

Dit hör att inte låta inomhustemperaturen i kommunens lokaler bli högre än 20 grader under ordinarie arbetstid och under uthyrning. Det beslutades redan 1987.

– Men hur det sett ut i praktiken kan ha varierat genom åren. Nu ska vi hålla oss till beslutet, säger kommundirektör Annika Hellberg.

Några undantag blir det dock. På äldreboendena får det vara några grader varmare medan ishallar, garage och verkstäder blir svalare än 20 grader.

Listan med förslag var uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober. Politikerna beslutade då att det är de mest kostnadseffektiva åtgärderna som ska genomföras.

Sökandet efter möjliga besparingar startade den 1 september. Men Annika Hellberg kan ännu inte säga vilka de blir.

– Vissa saker är redan inledda, annat ska utredas. Vi ska ha genomgång på torsdag. Några är lätta att göra direkt. Men genomgången är inte klar.

Ett annat förslag är att låta färre sporthallar vara öppna kvällar och helger.

– Det finns inget beslut på vilka det blir än.

Till det som kan införas snabbt hör också att dra in julbelysningen utomhus och att slopa adventsstakar och annan julbelysning inomhus.

– Vi lutar i nuläget åt att ändå hänga upp de röda och vita bollar vi brukar ha. De kan vara till stor glädje fast de inte lyser, till exempel i samband med julmarknaden.

Om det är ledlampor i blir väl besparingen inte så stor?

– Det är därför vi inte kan säga än om det blir aktuellt. Till exempel adventsljusstakar kanske man kan sätta upp utan att ha dem påslagna dygnet runt.

Julgran blir det dock även i år. Och Fastpartner, som äger de flesta hus i centrum, kommer att ha julbelysning på dem.