På måndagsförmiddagen upptäckte en privatperson en mina i Mysingen strax utanför Mysingeholm, öster om Muskö och kontaktade Försvarsmakten, något som Dagens Nyheter var först med att rapportera om.

Enligt Jimmie Adamsson, kommunikationschef på Marinen rör det sig om en svensk mina av modell F31, som tillverkades från 1931 och framåt.

– Det gick inte att avgöra om den var skarp eller om det var en övningsmina, säger han.

Marinen beslutade därför att förstöra den. Ammunitionsröjare sänkte minan till botten och placerade ett laddning på den sent i går kväll.

– Av smällen att döma så innehöll den någon form av sprängämne. Nu är den borta och ofarlig.

"Ovanligt att de flyter"

Totalt fälldes ungefär 175 000 minor på västkusten och i Östersjön under de båda världskrigen och man räknar att ungefär 50 000 av dem ligger kvar på botten.

– Vi hittar dem här ibland, och oftast ligger de och rullar på botten. Men nu flöt den här och det är ganska ovanligt.

Den här typen av mina är tänkt att sväva under ytan och är förankrad med ett ankare och en vajer.

– Jag vet inte vad som har hänt med just den här, säger Jimmie Adamsson.

Hur farligt är det att det flyter omkring minor?

– De här hornen, som är det klassiska i utseendet för den här minan, fungerar inte längre. Men man ska alltid ha respekt när det är sprängämnen inblandat, säger han.