Sedan 15 januari 2020 har Horngatan varit klassad som "miljözon 2". Det innebär att äldre bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar måste uppfylla kraven för utsläppsklassen Euro 5 för att få köra på Hornsgatan. Syftet är att förbättra luftkvaliteten i området.

Nu har staden utvärderat miljözonens effekter under 2020. Eftersom biltrafiken generellt minskat under corona har en beräkningsmodell använts, för att visa hur det skulle sett ut under ett vanligt år.

Enligt rapporten minskade utsläppen av kväveoxider med två procent, och koldioxid från fossila bränslen med 0,5 procent.

– Rapporten konstaterar att miljözonen gör luftkvaliteten bättre, och det är det som är målet. Men problemet är att många bilister bryter mot bestämmelserna. Det är polisen som har ansvar för att reglerna efterlevs, men de tar inte det ansvaret, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

https://www.mitti.se/nyheter/har-ar-allt-du-behover-veta-om-nya-miljozonen/lmtan!7665497/

https://www.mitti.se/nyheter/polisen-kommer-inte-prioritera-nya-miljozonen/reptah!tEy2TO885jtyiANHMPsD5Q/

Är det en rimlig minskning utifrån åtgärden?

– Ja, det är rimligt. Hade vi haft bättre efterlevnad hade vi sett en sänkning med elva procent. Men varje procent gör skillnad för hälsan, säger Daniel Helldén.

Enligt rapporten uppfyller nästan var femte personbil som kör på Hornsgatan inte miljökraven. Därför vill Daniel Helldén att staden ska få möjlighet att bötfälla de som bryter mot reglerna.

– Vi har sensorer som kan läsa av vilka bilar som kör där. Rent teoretiskt skulle vi kunna använda tekniken för att övervaka och själva ge ut böter. Det hade varit det bästa, säger Daniel Helldén.

Dynamiska miljözoner

Samtidigt menar Daniel Helldén att staden vill ha möjlighet att införa "dynamiska miljözoner" runt om i staden vid behov.

– Det betyder att vi med något dygns varsel ska kunna säga "den här och den här gatan kan du inte köra på", ifall vi ser att gränsvärden riskerar att överskridas, säger han.

Är det nån poäng att införa nya miljözoner om reglerna ändå inte följs?

– Hade vi kunnat övervaka hade det varit bättre, men det vi vet från Hornsgatan är att miljözoner ändå minskar utsläppen.

En farhåga boende i området haft var att miljözonen skulle innebära att trafiken på flera närliggande gator skulle öka. Trafikkontoret konstaterar att den istället minskat, men tillskriver det den generella minskningen av biltrafik till följd av pandemin. På grund av det är det svårt att dra slutsatser hur närliggande gator påverkas, slår kontoret fast.