Renovering. Slussen i Åkersberga ska renoveras. Mathias Lindow (L), kommunalråd och Elin Engardt. projektledare anläggning på Österåkers kommun. Foto: Mikael Andersson

Miljonsatsning: Så blir nya slussen i Åkersberga

De närmaste två somrarna blir det ingen trafik genom slussen i Åkersberga. Hela anläggningen ska nämligen stängas av och renoveras – för 27 miljoner kronor.

  • Publicerad 11:15, 13 maj 2021

Vi ska bevara så mycket som möjligt.

– Det började som ett projekt för att bygga om fiskvandringsleden, berättar Elin Engardt projektledare på Österåkers kommun.

– Men man ska även bygga om dämmet för att reglera vattennivåer, göra luckorna säkrare och rusta upp slussportarna.

Renoveras. Dämmet som reglerar vattennivån ska automatiseras och göras säkrare. Foto: Mikael Andersson

De nuvarande slussportarna är från början av 1900-talet och hela anläggningen har inte ändrats mycket sedan den byggdes i början av 1800-talet.

Lägg sedan till att allt ligger vid hembygdsparken Ekbacken som är full med järnåldersgravar – inte alls konstigt att området är klassat som Riksintresse för kulturmiljövården.

Bygg om och bevara

– Det speciella är att det är en kulturmiljö som samtidigt har en funktion, säger Mathias Lindow (L), kommunalråd.

– Vi ska bevara så mycket som möjligt.

Klart hösten 2022. Renoveringen av slussportarna kommer ske från och med nästa vår. Foto: Mikael Andersson

Men en hel del förändringar blir det. Fisktrappan ska byggas om så den går i sicksack och blir mindre brant för fiskarna. Slussportarna som läcker ska tätas, och norr om dämmet där det växt igen ska vattenspegeln komma tillbaka.

– Förhoppningen är att vi kan börja etablera i maj och börja jobba i mitten av juni. Då börjar man med att muddra och rensa vass, säger Elin Engardt.

Byggdes på 1800-talet. Men Slussportarna är från 1912 kan man läsa på en skylt. Foto: Mikael Andersson

Hela slussen ska bli säkrare med bredare gångbroar och på själva ön, Slussholmen, blir det även nya kanotbryggor.

– Man kommer nog att uppleva det som ett lyft, som mer tillgängligt och som ett ställe att stanna upp på, säger Mathias Lindow.

– Nu är det bara ett ställe man passerar.

För att komma åt att arbeta ska området runt Slussholmen torrläggas. Eftersom hela projektet är ganska komplicerat bedrivs det i samverkan mellan kommunen och entreprenören Peab. Bland annat ska de gamla slussportarna i stål lyftas av, renoveras och sättas tillbaka.

Lyft. Mathias Lindow (L), kommunalråd och Elin Engardt, projektledare på Österåkers kommun hoppas att den nya slussen blir ett ställe man vill stanna upp vid. Foto: Mikael Andersson

Klart hösten 2022

Budgeten är satt till 27 miljoner kronor och enligt tidsplanen ska allt vara klart hösten 2022.

– Det är på alla sätt ett spännande projekt. Det är annorlunda och så är det mitt i Åkersberga, säger Mathias Lindow.

– Förr var det ju gods och passagerare på kanalen, men det slussas fortfarande en hel del båtar här. Men det är ju mest för reglering av vattnet som den finns.

Frågan är då om Åkersberga kommer att få en egen guldbro nu, precis som Stockholm.

– Det tror jag inte skulle lira med kulturmiljön, säger Elin och drar lätt på munnen.

– Det gäller att få till det så bra som möjligt, så att det blir hållbart över tid.

Trafiken på kanalen – år 1894

542 ångfartyg med en total ”drägtighet” på 23 302 ton.

63 lastade segelfartyg, totalt 1 087 ton och lika många utan last.

28 smärre fartyg och båtar.

55 lastade och lika många olastade pråmar.

14 timmerflottar.

Trafiken pågick 6 mars till och med 23 december och inbringade totalt 3 025 kronor och 41 öre brutto, allt enligt ett gammalt pressklipp som Mitt i hittat.

Visa merVisa mindre

Persontrafik. Båten ”Åkers kanal”. Foto: Okänd (Länsstyrelsen)

Nätverk av sjöar

Åkers kanal (Åkers å) ingår i ett nätverk av sjöar och vattendrag som använts för transporter sedan stenåldern.

På 1820-talet muddrades ån och slussen byggdes för båtrafik med varor och passagerare mellan Trälhavet och Garnsviken.

Passagerartrafiken upphörde 1927.

Källa: Österåker kommun/WSP

Visa merVisa mindre

När sker vad?

2021: Förberedande arbeten, röjning och muddring. Torrläggning runt Slussholmen. Arbete med nytt dämme och ny fiskvandringsled.

2022: Renovering av slussportarna. Under året byggs även nya bryggor och projektetet slutförs.

Källa: Österåkers kommun

Visa merVisa mindre