Mitt i Kungsholmen har flera gånger tidigare berättat om det som pågår på Smedsudden – ett bygglovsbråk av sällan skådat slag.

Krogen Edens ägare har byggt en uteservering med containrar, bar och plank. Det har även byggts tält och en scen samt ett kajakförråd och kylcontainrar. Allt utan de bygglov som stadsbyggnadskontoret kräver.

Den "idrottsplats"  med tält och scen som byggts bakom Annexet har inte heller lov och kan betyda viten på en halv miljon till att börja med.

Den "idrottsplats" med tält och scen som byggts bakom Annexet har inte heller lov och kan betyda viten på en halv miljon till att börja med.

Olle Anrell

– Det är i grunden upprörande att man agerar på det här sättet. Här har vi en publik plats där man bygger utan tillstånd, jag förstår inte att man inte kan vara mer professionell än så, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S)

Val att lägga sig platt

Smedsudden etablissemang AB är bolaget som byggt allt, ansiktet utåt för aktiebolaget och krogen är Jakob Grandin.

Han har tidigare sagt till Mitt i att de kommer att ha kvar inslagen på Smedsudden medan de överklagar stadsbyggnadskontorets beslut.

– Vi har som val att lägga oss platta och inte göra det vi kommit överens om tidigare. Eller så genomför vi det här och processar saken så det kommer ett slutgiltigt beslut om man vill ha oss kvar eller inte.

Miljon direkt

Men stadsbyggnadskontoret tar nu i med hårdhandskarna. Detta genom att hota med viten på totalt en miljon kronor i ett första läge.

Om byggena inte tas bort kommer bolaget dessutom att behöva betala en halv miljon kronor varje månad som inslagen står kvar på platsen utan lov.

Stadsbyggnadsnämndens politiker kommer att ta beslut om rättsföreläggandet med vite den 15 juni. Går man på tjänstemännens linje så träder beslutet i kraft omedelbart, men bolaget har en månad på sig att ta bort inslagen som saknar lov.

Han vill sätta sig ned med stadens olika förvaltningar och hitta en långsiktig och hållbar lösning. – Förhoppningen är att Eden ska finnas kvar, men då måste alla vara med i båten och vilja samma sak, säger Jakob Grandin på Eden.

Han vill sätta sig ned med stadens olika förvaltningar och hitta en långsiktig och hållbar lösning. – Förhoppningen är att Eden ska finnas kvar, men då måste alla vara med i båten och vilja samma sak, säger Jakob Grandin på Eden.

Olle Anrell

Jakob Grandin säger till Mitt i att man har gjort fel som byggt utan bygglov och att man ska ta konsekvenserna. Men han tycker att vitena är för höga och Edens ledning ska ta fram ett förslag på vad de tycker är mer rimligt.

– Vi har gjort fel och vi måste stå för det, men vitena måste vara så att vi klarar att hålla verksamheten i liv.

Vet inte om de kan betala

Huruvida de kommer att ta ner byggena kan han inte svara på. Nu ska de samtala med staden och försöka hitta en lösning för sommaren.

– Sedan får man börja om på ny kula och hitta en framtid som är fungerande och långsiktigt hållbar. Men nu får vi ta en sak i taget.

Kan ni betala viten i den här storleken?

– Jag vet inte, vi ser över det nu. Det skulle drabba oss väldigt hårt, men det drabbar oss ännu hårdare om vi får stänga hela stället och avsluta verksamheten. Och det är inget vi vill göra heller.

Unikt fall

Enligt Jan Valeskog behandlar man ett tiotal fall av olovliga byggen vid varje stadsbyggnadsnämnd, men då handlar det nästan alltid om byggen på egna fastigheter. Att bygga utan lov på det här sättet och på en så publik plats anser han är unikt.

Han tror inte att det finns en risk att fler bygger utan tillstånd när de ser vad som händer på Smedsudden.

– Det handlar om betydande viten och det är ingen framgångsrik väg.