Det brinner i Kagghamra. Miljögifter riskerar att läcka ut i bland annat Kaggfjärden. Max Ekberg, tillförordnad räddningschef vill dock varken bekräfta eller dementera något när Mitt i talar med honom. Foto: Mitt i/Youtube

Miljögifter läcker från avfallsberget

Vatten från avfallshögen i Kagghamra innehåller tungmetaller som bly och arsenik rapporterar TV4. Men även miljögiftet dioxiner, visar information som brandkåren dragit tillbaka.

  • Publicerad 18:35, 26 jan 2021

Förra veckan började räddningstjänsten förbereda för släckning av branden i avfallsberget i Grödinge.

– Vi ska täcka högen med sand och jord. Men för att göra detta behöver vi bearbeta marken och fälla träd och göra motvikter i form av tryckbankar, sade Max Ekberg, tillförordnad räddningschef på Södertörns brandförsvarsförbund under en presskonferens förra fredagen.

Förberedelserna ska minska riskerna för personalen som jobbar med släckningen, men också skydda miljön, exempelvis att intilliggande Kaggfjärden och Kagghamraån, drabbas vid ett jordskred.

I början av veckan avslöjade TV4 efter uppgifter från egna källor att provtagningar av vatten från avfallsberget innehåller arsenik, bly, kadmium, krom, kvicksilver, koppar och nickel i halter som "med råge överstiger" de satta gränsvärdena. Provtagningarna som gjorts av detta hade på tisdagen ännu inte presenterats av Botkyrka kommun.

"Vill inte bekräfta"

Enligt uppgifter som Mitt i tagit del av har brandkåren tidigare gått ut med att det även uppmätts höga halter av miljögiftet dioxin i släckvattnet. Även de uppgifterna ska ha kommit från Botkyrka kommun, men har sedan tagits bort från brandkårens hemsida.

– Jag vill varken bekräfta eller dementera, säger Max Ekberg till Mitt i.

För DN berättar dock Max Ekberg att uppgifterna plockats bort på uppmaning av Botkyrka kommun.

Sprutade vatten på högen

Brandkåren har tidigare berättat för Mitt i att de sprutade vatten på högen när de kom till platsen den 23 december. Sedan avbröts detta, bland annat av hänsyn till att föroreningar riskerade att ta med sig miljöföroreningar och miljögifter ut i de känsliga vattendragen.

– Därför slutade vi spruta vatten på högen, säger Max Ekberg.

Mitt i har sökt Ebba Östlin och Botkyrka kommun för kommentarer om miljögifterna utan framgång.

Kommunen bekräftar nu

Sent på tisdagen bekräftar Botkyrka kommun dock på sin hemsida att det påträffats bland annat arsenik, dioxiner och tungmetaller i lakvattnet från avfallshögen. Tidigare har kommunen hänvisat till förundersökningssekretess.

"Ännu finns inget som tyder på att föroreningarna i lakvattnet är att likställa med de som finns i röken. Analyser fortgår och de analyser som hittills gjorts av röken och offentliggjorts har inte föranlett räddningstjänsten att besluta om evakuering. Vi gör allt vi kan för att skynda på analyserna utifrån kortsiktiga och långsiktiga risker. Vi håller även på att provta grundvatten och ytvatten i Kagghamraån och Kaggfjärden."

Markägarna får känga

Bolaget som ligger bakom avfallsberget i Kagghamra gick i konkurs i höstas. Enligt kommunen är det i första hand konkursboets uppgift att ta prover på lakvattnet. I andra hand markägarens uppgift. Kommunen menar att ingen av dem tog sitt ansvar i frågan och då gick kommunen istället in.

Men även på presskonferensen i fredags fick markägarna Kagghamra Säteri utstå hård kritik av kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S). Hon menar att de har ansvar för att branden blossade upp igen i december.

– Markägaren fick direktiv om vad han måste göra för att förhindra att ny brand tog fart. Utifrån den situation vi har nu är det uppenbart att markägaren fullständigt misslyckats och att katastrofen är ett faktum, säger Östlin till Mitt i.

Men markägaren Anders Fredin på Kagghamra Säteri håller inte med Östlin.

– Vi har jobbat med både släckning och gått brandvakt. Jag tror inte att Ebba Östlin har fått rätt information, säger han.

Artikeln uppdateras

Känsligt vattenområde

Området där avfallsberget finns är känsligt för föroreningar. Avvattning sker till både Kagghamraån och Kaggfjärden.

Kagghamrån är klassad som rikstintresse för vetenskaplig naturvård. Kagghamraån är en av få platser i Östersjöområdet där havsöring förökar sig.

Under avfallet finns också grundvattenförekomsten Rosenhill-Lilla Ström.

Visa merVisa mindre