De som badar i Flaten behöver inte vara oroliga enligt miljöförvaltningens projektledare Hillevi Virgin.

– Det är inga akut toxiska ämnen och ingen fara att bada eller få en kallsup. Flaten är en av de finaste sjöarna i Stockholm och har god ekologisk status, säger Hillevi Virgin.

Däremot finns miljöföroreningar som överstiger de av EU uppsatta gränsvärdena (se faktaruta).

Varifrån dessa kommer är inte känt men det rör sig förmodligen till stor del om historiska synder. Stockholms stads huvudmisstankar när det gäller nytillförsel riktas mot dagvattnet från bebyggelsen i Skarpnäck, däribland hårt trafikerade Tyresövägen.

Enligt staden kan miljögifter också komma ifrån förorenad mark efter det gamla flygfältet och från spillvatten från läckande ledningar.

Dammar ska skydda sjön

Därför har staden och Stockholms vatten och avlopp tagit fram ett åtgärdsprogram med 19 punkter. Bland förslagen:

‣ Dagvattendamm på gräset mellan Skarpnäcks industriområde och Tyresövägen.

‣ Dagvattendamm mellan Hemköp Skarpnäck och Skarpnäcks koloniområde.

Tanken med nämnda åtgärder är att partiklar med föroreningar ska stanna kvar och inte nå sjön.

Men smakar det för Flaten så kostar det för skattebetalarna. Åtta anläggningar uppskattas totalt kosta 67–90 miljoner kronor.

Bland förslagen finns också 11 punkter som bland annat gäller tillsyn av industri och enskilda avlopp i koloniområden liksom kontroll av dagvattensystem.

En svårt match

Om tre år ska staden göra en utvärdering av då hittills genomförda åtgärder liksom läget i sjön. Målet är god kemisk status år 2027.

– Det är komplicerat. Vi har fortfarande för lite kunskap om källorna till ämnena och jag tror personligen det blir svårt att uppnå god kemisk status då. Samtidigt blir åtgärderna en buffert med tanke på kommande byggen i området och ytterligare påverkan av vattnet, säger Hillevi Virgin.