Stort, grått och otryggt. Så upplever många Liljeholmstorget i dag, enligt Anette Hellström, ordförande i Hägerstensmoderaterna. Det har blivit en knutpunkt där människor hastigt passerar i stället för en mötespunkt.

I en motion föreslår hon därför att staden tar fram åtgärdsplaner.

Bås med tak och väggar

För att liva upp Liljeholmstorget och göra det tryggare kommer Anette Hellström (M) med två förslag:

Hon vill för det första se fler tillstånd för caféer, uteserveringar och liknande.

För det andra vill hon skapa en mer enhetlig gestaltning för torghandeln, genom fasta bås med tak och väggar som står kvar dygnet runt.

"I dag tvingas torghandlarna sätta upp sina rangliga tält varje morgon för att sedan ta ned dessa på kvällen. Proceduren innebär mycket jobb och utformningen av tälten bidrar dessvärre inte till torget som mötesplats", skriver Hellström (M) i motionen.

Bägge förslagen skulle öppna upp torget, menar hon: "Glassförsäljning på sommaren, julmarknader på vintern och uteserveringar när solen tittar fram är sådant som skulle göra torget levande över säsongerna".

Välkomnar åtgärderna

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning är positiv till Hellströms (M) förslag.

I ett tjänsteutlåtande skriver de att Liljeholmens centrum och området omkring har trygghetsproblem som hör ihop med att det är en knutpunkt i kollektivtrafiken. De utför redan mycket trygghetsarbete i dag – men välkomnar alla åtgärder som kan öka trivseln vid torget.

Sedan flera år bedriver de platssamverkan i Liljeholmen med polisen, fastighetsägare, trafikkontoret, skolorna och andra berörda aktörer. I år genomfördes platsaktivering av torget under tre veckor. Besökare och näringsidkare påpekade att torget upplevdes tryggare under denna tid, skriver förvaltningen.

Vill flytta ut

Dessutom finns det redan ett intresse från restauranger och kaféer i gallerian att flytta ut servering på torget, enligt förvaltningen.

Även förslaget att skapa en mer enhetlig utformning av torghandeln tas väl emot. Fasta bås med väggar skulle kunna skapa andra trygghetsproblem, menar förvaltningen, men en utformning som gör att det ser mer ordnat och prydligt ut är de positiva till.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Anette Hellström, ordförande i Hägerstensmoderaterna.

Anette Hellström, ordförande i Hägerstensmoderaterna.

Björn Dalin