Från vänster: David Herodes, Arvid Peterson, Robert Mann, Leonard Hejman, Marvin Asante, Leia Viström Roos och Filip Gretzer. Foto: Pekka Pääkkö

Mer plugg och rörelse på schemat

En timme vardera med träning, promenader och läxhjälp varje vecka. Det ska förbättra elevers fysiska och psykiska hälsa, tror forskare som driver ett pilotprojekt där tre åttor på Gärdesskolan är med.

  • Publicerad 11:25, 20 jan 2022

Man kan tro att det är slöseri med tid men det har en bra effekt

Tre timmar extra skoltid i veckan kanske inte står högst på alla elevers önskelistor.

Men om det får en att må bättre kanske det ändå är värt det?

– Man kan tro att det är slöseri med tid men det har en bra effekt, man blir lugnare av att vara utomhus, säger David Herodes i 8B på Gärdesskolan.

I höstas började ett pilotprojekt där eleverna i tre åttor på Gärdesskolan har utökat sitt schema med rörelse, promenader och läxläsning. Bakgrunden är en ökad psykisk ohälsa bland unga, samtidigt som man vet att få unga når upp till rekommendationen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet.

– Det finns en social ojämlikhet i hälsa redan från en tidig ålder, vilket kan bero på ojämlika möjligheter till fysisk aktivitet på fritiden eller ojämlikhet i vilken utsträckning som vårdnadshavare stöttar skolarbete i hemmet, säger Gisela Nyberg, docent vid gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, som är ansvarig för studien.

Att skrapa ihop tre extra timmars schemalagd undervisning för tre hela klasser är inte det lättaste. Trots det var det en självklarhet att tacka ja till inbjudan från GIH, berättar Robert Mann, biträdande rektor på Gärdesskolan.

– Vi har jobbat mycket med att motverka stress och psykisk ohälsa. Vi vet att träning hjälper, och att fysisk och psykisk hälsa hänger ihop. För en del kan det bli ett stressmoment att hitta tid till att ta hand om sin fysiska hälsa, och då kan det underlätta att få göra det på skoltid.

Studiesyfte. Forskaren Gisela Nyberg kollar läget på Gärdesskolan. Foto: Pekka Pääkkö

När studien började i höstas gjorde forskarna tester med de tre åttorna på Gärdesskolan. De fick göra ett konditionstest, ett minnestest och svara på enkäter om allt från matvanor till skärmtid och välmående. När läsåret är slut görs proceduren om på nytt.

– Vi hoppas så klart att det kommer att leda till en förbättrad psykisk hälsa, och bättre kondition och kognition, säger Gisela Nyberg.

I upplägget finns flera skillnader jämfört med andra liknande projekt. En viktig faktor är att det är skolans egen personal som genomför aktiviteterna, en annan är att de är schemalagda, säger ­Gisela Nyberg.

– Man har sett i tidigare studier att rastaktiviteter kan vara populära ett tag, men att de inte håller igång i längden, och då blir effekten liten.

Om det vittnar Leia Wiström Roos i 8 C.

– Det är lätt hänt att man sitter inne på rasterna, speciellt om det är dåligt väder. Jag tränar på fritiden också, men nu blir det ännu mer rörelse och det är roligt.

Ska bli större

Kan fysisk aktivitet och läxläsning öka elevers välmående och skolresultat? Det är ingången till en ny studie som görs av gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Under ett pilotprojekt om två terminer kommer de att följa åttondeklassare på sex skolor i Stockholmsområdet. En av dem är Gärdesskolan på Östermalm.

Därefter börjar den stora studien där 2 500 elever från 50 skolor ska delta under två läsår.

Visa merVisa mindre