Tomma platser. I april klubbas nya riktlinjer som tydliggör att hög ålder ska vägas in vid biståndsbeslut, utöver omsorgsbehovet. Det här tror äldreborgarrådet kommer leda till att fler äldre får en plats på ett särskilt boende, där många rum nu står tomma. Foto: Sacharias Källdén / Mostphotos

Mer än dubbelt så många tomma rum på Stockholms äldreboenden

Ett år efter coronans utbrott har antalet tomma rum på äldreboendena i Stockholm mer än fördubblats. Nu vill den grönblåa majoriteten att fler äldre ska få rätt till en plats.

  • Publicerad 06:00, 8 apr 2021

Den stora smittspridningen av covid-19 på vård- och omsorgsboenden har lett till att fler äldre än vanligt har gått bort under pandemin. Samtidigt har färre än väntat velat flytta in. Det här gör att ovanligt många rum på Stockholms äldreboenden nu står tomma.

Äldre dog ensamma i covid-19 på boende i Stockholm

Tomma rum

I mars i år fanns det mer än dubbelt så många lediga platser på äldreboendena i Stockholm jämfört med året innan. Totalt rör det sig om 483 tomma rum. I mars 2020 var 195 platser lediga.

Rädsla för smittan

– Ett sånt här stort överskott är helt utanför våra planeringsramar. Det har en sorglig baksida, att fler människor har gått bort. Samtidigt ser vi att äldre som har ansökt om plats och fått bifall avvaktar med att flytta in på grund av rädsla för smitta, säger Hanna Markkula, strateg på äldreförvaltningen.

Stor minskning av antalet ansökningar

Staden tror också att det finns äldre, som i vanliga fall skulle ha sökt en plats, som har valt att bo kvar hemma med mer hemtjänst istället. Ansökningarna om att få komma in på ett äldreboende dök med ungefär 14 procent under 2020 jämfört med 2019.

Tufft rent ekonomiskt

För att klara ekonomin har enstaka rum, avdelningar eller våningsplan stängts ner, om än bara tillfälligt. För även om coronakrisen har slagit hårt mot äldreboendena tror staden att efterfrågan på platser kommer att återhämta sig, även om ingen vet när. Någon omedelbar effekt av att smittan nu är under kontroll och att vaccineringen är klar på boendena har man ännu inte sett.

Lättare för äldre över 85

Skulle det på sikt visa sig att äldre fortsatt väljer bort vård- och omsorgsboendena kan staden behöva skjuta upp nybyggnationer och slå ihop boenden permanent, uppger äldreborgarrådet Erik Slottner (KD). Han vill inte se att pengar som ska gå till omsorg istället äts upp av tomhyror.

Samtidigt ska staden nu bli mer generös och säga ja till fler äldre som vill flytta in på äldreboendena. Trots många tomma platser avslogs 18 procent av ansökningarna om att få flytta in på ett boende under 2020. Det är något färre än 2019, då andelen avslag var 20 procent, men det är fortfarande för många, anser Erik Slottner.

I april klubbar kommunfullmäktige nya riktlinjer som ska göra bedömningen mer generös.

– Du måste fortfarande ha behov av omsorgsinsatser dygnet runt men biståndshandläggarna ska nu också ta en särskild hänsyn till hög ålder. Därmed finns en ventil för att vara mer generös när personer är äldre än 85 år, säger Erik Slottner.

Pengarna ska inte avgöra

Det blågröna styret räknar med att förändringen kommer att kosta och skjuter därför till 40 miljoner kronor till äldreomsorgen i år.

Bidrar ett minskat tryck och många tomma rum till att staden nu kan vara mer generös?

– Det ska inte höra ihop. Tillgången på platser och hur många som ansöker ska inte avgöra om jag som söker får bifall eller avslag. Sen går det inte att utesluta att det minskade söktrycket och att man får mer luft i systemen gör att man får ökade ekonomiska möjligheter att godkänna fler, men det ska inte ha betydelse, säger Erik Slottner.

Färre och friskare äldre

Även innan pandemin fanns det en nedåtgående trend där färre äldre ansökte om plats på vård- och omsorgsboenden.

Antalet äldre i Stockholm som passerat 80 år har minskat något de senaste åren och de äldre är också i allmänhet friskare än tidigare, enligt äldreförvaltningen.

Det har med andra ord inte varit brist på platser tidigare.

Runt 2-3 procent av rummen på äldreboendena brukar stå tomma.

Platserna fungerar som ett slags buffert om fler än väntat behöver flytta in eller om boenden måste evakueras för renoveringar.

I mars i år var runt 7,5 procent av det totala antalet platser obebodda.

Visa merVisa mindre

Tomma platser. I april klubbas nya riktlinjer som tydliggör att hög ålder ska vägas in vid biståndsbeslut, utöver omsorgsbehovet. Det här tror äldreborgarrådet kommer leda till att fler äldre får en plats på ett särskilt boende, där många rum nu står tomma. Foto: Mostphotos