Det finns ett överskott av skolplatser i centrala Solna.

Prognoser om behovet av platser har fått justeras under året, bland annat då pandemin fått byggtakten av bostäder att sakta ned.

De många tomma bänkarna är ett skäl till att det blågröna styret nu väljer att stänga mellanstadiet och högstadiet på Skytteholmsskolan, som istället blir en f-3-skola.

Föräldrar och de 383 elever som berörs har idag fått beskedet.

Flyttar nästa höst

De yngre eleverna kommer att flytta in på Råsundaskolan och de äldre till relativt nyöppnade Råsunda centralskola.

– I de skolorna finns kapaciteten och en bra stabil verksamhet. Det finns också möjlighet att göra om och anpassa lokaler i Råsundaskolan, säger skolkommunalrådet Marianne Damström Gereben (L).

De Skytteholmselever som önskar kommer också kunna välja att gå över till Tallbackaskolan.

Höstterminen 2021 är det tänkt att flytten ska genomföras. De 77 elever som börjar årskurs 9 under nästa år kommer dock att få fullfölja skolgången på Skytteholmsskolan.

– Förändring kan ju ofta upplevas som ett hot, men skolorna ligger inte så långt ifrån. Det har gjorts en barnkonsekvensanalys och rektorerna får i uppdrag att titta på risker med vad flytten innebär, säger Marianne Damström Gereben.

– Det är oansvarigt att som skolpolitiker ha många tomma skolplatser. Vi vill ha kvalitet i våra skolor. Det är det främsta skälet.

Stort söktryck på ny skola

En ytterligare faktor som spelat in är nya Internationella Engelska skolan som nästa år öppnar i området Ingenting bara några hundra meter från Skytteholmsskolan.

– Vi vet att många Solnabarn har sökt dit. Det är en attraktiv aktör och redan idag är det många som går i deras skolor bland annat i Bromma.

Men att privata alternativ konkurrerar ut Solnas skolor ser Damström Gereben inte som något problem.

– Som liberal skulle jag aldrig säga så, det är ju det fria skolvalet. Det gör också att vi inom kommunal verksamhet måste titta mer på kvaliteten.

Betyder det här större klasser på Råsundaskolorna?

– Det är inte självskrivet så, men det blir fler parallella klasser.

Ärendet tas upp i skolnämnden i december.

Grundsärskolan i Skytteholm berörs inte av förändringen, men planen är på sikt en samlokalisering med den i Tallbackaskolan.

En annan förändring som politikerna väntas fatta beslut om är att Granbackaskolan redan nästa höst blir f-3-skola, istället för 2022.

Det finns inga planer på att helt stänga Skytteholmsskolan.