Det är ingen rolig syn som möter den som passerar gamla Medborgarhuset på Centralvägen i Upplands Väsby. Huset, som stått tomt i sju år, börjar förfalla.

Senast släppte den stora skylten med "dart och casino" från fasaden och rasade ner framför byggnaden. Stora, vassa skruvar stack upp ur plåten.

– Vi vet inte om någon klättrat upp på taket eller om den har blåst ner. Det ska dock vara bortplockat nu, säger Peyman Rezapour, marknads- och hållbarhetschef på Väsbyhem.

Även om fastigheten förra hösten övergick från Peab till det kommunala bostadsbolaget Väsbyhem, är ägarskiftet inte helt och hållet genomfört.

https://www.mitti.se/nyheter/klart-medborgarhuset-i-vasby-rivs/repuje!tZXpJ6aSqlWsCPlCl@6UhQ/?fbclid=IwAR0gCrq9bLSYqmCrTsXXuSevKaXzFYkHdDoLs_nputbtUXvPXp7lmDI0JI8

Peab är fortfarande lagfaren ägare och därför den som är ansvarig för byggnaden och säkerheten kring den.

Rivning nästa år

Men inom kort, runt årsskiftet, äger Väsbyhem fastigheten fullt ut. När det sker kan arbetet börja med att riva befintlig byggnad, som är i dåligt skick, och planera för ny bebyggelse.

När rivningen är klar ska det byggas bostäder, samt ges plats för andra verksamheter i fastighetens bottenplan. Inför bygget kommer Väsbyborna få tycka till om vad de vill se i huset.

Förstår frustrationen

Peyman Rezapour förstår folks frustration över att inget händer med det gamla Medborgarhuset, en kär byggnad för många Väsbybor och tidigare platsen för bland annat dans, konditori och rockklubb.

– Vi vill så klart börja bygga så fort som möjligt, men det tar som bekant ett tag att ta fram en ny detaljplan och därefter färdigställa en bebyggelse. Planen är dock att levandegöra platsen på olika sätt till dess att spaden sätts i marken för kommande byggnad. Det ska inte bara vara en grusgrop, säger han.