Ett av förslagen för fram att en lekplats borde byggas­ i Jursta i Bro. Där bor många barnfamiljer och man saknar närheten till en bra plats för lek.

”Området behöver få en lekplats för att öka gemenskap och ge barn möjlighet till naturlig samlingsplats med möjlighet till lek utomhus”, står det i förslaget.

Politikerna beslutade att lämna vidare medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut.