Ett barn har smittats av mässlingen utomlands och därefter vistats på Astrid Lindgrens barnsjukhus, vilket P4 Stockholm var först med att rapportera.

Barn på Astrid Lindgrens barnsjukhus ska ha akutvaccinerats under helgen för att undvika smittspridning. Sjukhuset har också smittspårat genom att kontakta patienter, personal och anhöriga som kan ha exponerats för viruset.

"För personer som saknar immunitet eller inte har fullgod immunitet så har man erbjudit vaccination alternativt behandling med immunglobulin i enlighet med riktlinjerna", skriver sjukhuset i ett pressmeddelande.

Mässling är en ovanlig sjukdom i Sverige eftersom den ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Sjukdomen är mycket smittsam och leder till hög feber, hosta och i allvarliga fall hjärnhinneinflammation.