På den stora plätten bakom landmärket Tensta vattentorn, ut mot Järvafältet där E18 är överdäckad, kommer det inom några år att stå tio bostadshus. Här planeras sammanlagt 500 lägenheter, varav 250 bostadsrätter, 80 vårdbostäder och resterande hyresrätter – Tenstaterrassen.

Det hela blev klart efter att kommunfullmäktige i oktober i år antog detaljplanen, som sedan vann laga kraft i november. Nu räknar staden med att komma igång med de första arbetena på platsen redan i januari 2023.

– Vi kommer börja med en byggväg på Järvafältet, markarbeten för en ny gång- och cykelväg bakom det befintliga garage vid Vissingebacken, samt ledningsarbeten vid Föllingebacken, som är själva infarten till området, berättar Madeleine Persson, projektledare vid exploateringskontoret.

Tanken och syftet med projektet är att knyta ihop stadsdelen med fältet och ta bort de barriärer som finns där i dagsläget, berättar hon.

– Det kommer bli mycket lättare för Tenstaborna att ta sig ut på fältet eftersom vi bygger en ny gång- och cykelväg, samt en trappa. Och fler bostäder i ett område minskar ju också andra slags barriärer samt ger mer liv och rörelse till området vilket ökar tryggheten.

Nytt. Ungefär så här kan Tenstaterrassen komma att se ut. Dock är det nya byggaktörer nu än när bilden gjordes eftersom byggnadsfirman Viktor Hanson, som skulle bygga de sex punkhusen till höger i bild, drog sig ur projektet och ersattes av ByggVesta AB.

Nytt. Ungefär så här kan Tenstaterrassen komma att se ut. Dock är det nya byggaktörer nu än när bilden gjordes eftersom byggnadsfirman Viktor Hanson, som skulle bygga de sex punkhusen till höger i bild, drog sig ur projektet och ersattes av ByggVesta AB.

llustration: ÅWL Arkitekter/Stockholms stad

Boende kommer påverkas

Agneta Ormestad, som bor en bit bort, promenerar dagligen i området med hunden Lovis. När hon hör om det stundande bygget blir hon förvånad.

– Jag visste inte om det. Spontant känns inte bra att proppa in ännu mer folk här, det bor ju redan så många i Tensta, rätt trångt dessutom.

Hon säger att boende i området redan påverkas av befintliga pågående byggen på olika sätt.

– Det är begravningsplatsen och Förbifarten, det är smutsigt, högljutt och lerigt och vi får hela tiden anpassa oss efter byggena, avspärrningar och alla maskiner som ska fram, säger hon.

Boende. Agneta Ormestad och hunden Lovis tycker att det byggs för mycket i området.

Boende. Agneta Ormestad och hunden Lovis tycker att det byggs för mycket i området.

Mikael Andersson

Madeleine Persson på exploateringskontoret meddelar dock att bygget av Tenstaterrassen, som ska pågå ungefär fram 2027, ska göras så smidigt som möjligt för de som bor i närheten.

– Byggen hörs ju alltid, så är det, och boende kommer påverkas på olika sätt. Aktörerna måste dock förhålla sig till vissa regler, generellt tillåts arbete dagtid, vardagar mellan 7 och 19. Vi har kontakt med berörda bostadsföreningars styrelser och har en plan för hur folk ska komma förbi i området, och in eller ut i garagen och sådant, säger hon.

Kan bli svårsålt

Den som känner till Järvaområdet drar så klart paralleller till Rinkebyterrassen, som på liknande sätt färdigställdes för bara några år sedan.

Även i Rinkeby uppfördes en stor del av lägenheterna som bostadsrätter, vilket medfört en del problem. Lägenheterna har varit svårsålda, och en hel del har stått – och står – fortfarande tomma.

I skrivande stund ligger elva objekt ute till försäljning på Hemnet. Den som legat längst har varit där i snart ett år.

Rinkeby. Boende vid Rinkebyterrassen är nöjda, men lägenheterna är svårsålda.

Rinkeby. Boende vid Rinkebyterrassen är nöjda, men lägenheterna är svårsålda.

Mikael Andersson

– Rinkeby är ett område med många hyresrätter. Därför blev det svårt att sätta rimliga priser och ha rimliga förväntningar på priser när byggaktörerna skulle börja sälja. Det kom en våg av köpare, sedan tog det stopp, berättar Michaela Lopez, mäklare på HusmanHagberg, med fokus på just Järva.

Byggherrarna var då tvungna att rea ut många av lägenheterna, vilket bidrog till en andra våg av köpare, till mycket lägre priser.

– När de som köpte i första vågen sedan ska sälja vill de så klart ha tillbaka sina pengar, men det är svårt att motivera köpare att köpa dyrare när de ser att många andra lägenheter sålts för mindre. Det är det som gör att många lägenheter ligger ute och att många har svårt att sälja, säger Michaela Lopez.

Hon tror att samma sak kan komma att hända i Tensta, trots att det i området finns lite fler bostadsrätter.

– Jag jobbar ju i hela Järva, och Tensta är det område med lägst slutpriser. Jag tror det kan komma att bli en krock, det är en stor satsning och mycket pengar som byggaktörerna kommer vilja hämta tillbaka från köparna sedan när det är dags.

Att man satsar på området är dock bra, tycker hon.

– Jag tycker det är fint att man visar uppifrån att man vill investera i Tensta. När Rinkebyterrassen uppfördes rustades hela området omkring upp, vilket signalerar att man bryr sig om ett område och gör mycket gott för alla invånare.

När Mitt i besöker Rinkebyterrassen för att prata med boende är alla av samma åsikt: Det är ett bra område med fina lägenheter och god grannsämja.

Nasra Muhammed flyttade hit för ungefär ett år sedan, och trivs.

– Min uppfattning är att Rinkebyterrassen givit hela området ett lyft. Det blir mer liv och rörelse, vilket gör det tryggare. Jag tror även att det förebygger segregation, fler kommer hit, området moderniseras. Jag tror säkert att Tenstaterrassen kommer ha samma inverkan på Tensta, säger hon.

Trivs. Nasra Muhammed tycker om att bo vid Rinkebyterrassen, och menar att bygget givit området ett lyft.

Trivs. Nasra Muhammed tycker om att bo vid Rinkebyterrassen, och menar att bygget givit området ett lyft.

Mikael Andersson