Mitt i Huddinge har tidigare rapporterat om att kommunens simhallar är i behov av renovering och om planerna på en ny simhall.

I Vårby simhall, som byggdes i början av 1970-talet, orsakar renoveringsbehovet att ovälkomna besökare letar sig in i badhuset med jämna mellanrum.

– De är helt ofarliga och liknar daggmaskar. Simhallen är ganska gammal och det är fogarna i skvalprännorna som lossnar och där de tar sig in. När folk ser det blir de så klart lite skrämda men det är ingenting farligt och vi har koll på situationen, berättar Serge Conein, klubbchef för Södertörns simsällskap som driver hallen på entreprenad åt kommunen.

Enligt honom har de haft maskproblemet i minst ett och ett halvt år – troligen längre – och badgäster eller personal hittar mask ungefär varannan vecka. De hade en inspektion av miljökontoret senast i fjol.

– Inspektionen blev godkänd och enligt inspektören har vi väldigt bra städrutiner. Att det finns maskar är anmält till kommunen och fastighetsägaren.

Inte i badvattnet

Serge Conein menar att det är relativt vanligt förekommande i äldre simhallar. När fogningen mellan kaklet blir äldre så hårdnar det och går sönder.

– De finns inte i badvattnet utan kan komma in i de rännor där överskottsvatten rinner, och i rännornas avloppsrör.

Kommunen är medveten om problemet och att hallens ålder orsakar sprickor i rörledningar och brunnar.

– Vi har haft Anticimex inne som har bekräftat att det är ofarliga maskar som lever på hudavlagringar. Men jag kan förstå att det ser otrevligt ut, säger Henrik Örneblad, vd på Huddinge Samhällsfastigheter, Husf.

Henrik Örneblad, vd på Huddinge Samhällsfastigheter, berättar att de har fått råd från Anticimex om vilka åtgärder de ska följa.

Henrik Örneblad, vd på Huddinge Samhällsfastigheter, berättar att de har fått råd från Anticimex om vilka åtgärder de ska följa.

Anna Z Ek/Huddinge kommun

Vad gör ni för att åtgärda problemet?

– Vi dödar maskarna genom att hetvattenspola delar av anläggningen, som målsättning en gång i kvartalet. Vi tätar även springor årligen.

Det görs även extra hetvattenspolningar när det behövs. Man ser också över möjligheten att renovera hallen i närtid.

– För det här håller inte över tid. Om de här problemen eskalerar så får vi se till att skynda på den processen. Men om vi renoverar så kan man inte använda hallen och vi gör de här mer kortsiktiga lösningarna för att de ska kunna hålla öppet.

Henrik Örneblad uppmanar besökare att felanmäla direkt om man ser maskar i hallen.

– Det finns en plan från Anticimex hur vi ska agera när det här händer, så det är viktigt att vi får reda på det direkt.