Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jan Stefansson (KD) och parkeringen i Bro centrum. Detta är en av de platser som kommunen tänker sig kan bli föremål för en kommande markanvisningstävling. Foto: Upplands-Bro kommun / Niklas Loman

Markanvisningstävling på gång i Bro centrum

Inom ramen för "Omdaning Bro" och projektet att skapa ett nytt Bro centrum planerar kommunen för att gå ut i en markanvisningstävling som bland annat rör stora parkeringen vid centrum.

  • Publicerad 10:14, 21 apr 2021

– Med en markanvisningstävling kan kommunen bestämma upplåtelseformer, antalet bostäder och liknande. Vi kommer behöva gå in och definiera vad vi vill ha på den här ytan, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jan Stefanson (KD).

Genom att Upplands-Bro skapar tydliga kriterier för vad man vill ha på den aktuella platsen i fråga om bostäder, handel eller kontor kan man gå ut och inhämta förslag från exploatörer som sedan utvärderas.

Kommunen äger parkeringsytan

Dessa kriterier ligger till grund för att gå igenom anbud och utse en vinnare. Denne får sedan rätten att under en viss tid ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna för en exploatering.

– Upplands-Brohus äger mycket av marken i centrala Bro och kommunen äger i princip parkeringsytan.

Stefanson återkommer till möjligheten med upplägget och den kontroll det ger kommunen att påverka hur Bros centrala delar kan komma att utvecklas.

"Om man inte gör det, så kan det bli som det blivit nu i Tegelhagen”

– Om man inte gör det, så kan det bli som det blivit nu i Tegelhagen, att alla lägenheter har blivit 10-15 procent mindre till ytan, vilket gör att man får plats med fler lägenheter. När vi började prata om Tegelhagen sa vi att 700 lägenheter skulle byggas, sen hissades det upp till 1 500 och nu är vi uppe i 2 100.

Nu väntas tjänstemännen få i uppdrag att formulera förutsättningarna för tävlingen. Därefter ska de återkomma med ett förslag till kommunstyrelsens möte den 26 maj.

Markanvisningstävling?

Då planering av ett nybygge sker så kan kommunen fördela markanvisningar till olika aktörer. Inför en sådan fördelning utlyser kommunen vanligtvis en markanvisningstävling. Det innebär att man bjuder in olika intressenter att tävla om marken och där de bästa projekten vinner.

Kommunen förbereder utförsäljning av gruppbostäder

Tjänsteskrivelse avslöjar plan – politiker belagda med sekretess. Kommunen förbereder att sälja ut fem av sina tio gruppbostäder. Det här kan Mitt i avslöja efter att ha tagit del av en tjänsteskrivelse som kommer presenteras för socialnämndens ledamöter under...onsdag 22/9 18:06

SD tar mandat i Kungsängen

Så gick valet till kyrkofullmäktige. Kyrkovalet är över. Sverigedemokraterna fick tre mandat då de ställde upp första gången i Kungsängen-Västra Ryds församling.måndag 20/9 17:51