När Stockholms befolkning blir allt äldre, ökar också vård- och omsorgsbehoven. För att göra äldre mer delaktiga i utvecklingen av hemtjänst har Stiftelsen Äldrecentrum beviljats ett sexårigt anslag på 24 miljoner kronor av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

– Äldre personer har värdefull kunskap som behövs i planering, genomförande och utveckling av hemtjänsten. Vi vill utveckla modeller där deras kunskap och perspektiv kommer in, säger Ida Goliath, projektledare och ansvarig forskare.

Tillsammans med äldre, anhöriga, personal, ledning och beslutsfattare kommer Äldrecentrum att ta fram modeller och verktyg som syftar till att förbättra omsorgen, från starten av hemtjänsten fram till livets slut. 

Många förbättringsområden

Arbetet har redan smugit igång, och intervjuer med äldre och personal har påbörjats.

– Det man kan säga så här tidigt i processen är att äldre berättar att det är viktigt att personalen lär känna dem och att det underlättas av att samma personal kommer, säger Goliath. 

Personalen har uttryckt att de vill ha fler kollegor med utbildning för det komplexa arbete de utför.

Ida Goliath, ansvarig forskare för projektet.

Ida Goliath, ansvarig forskare för projektet.

Pressbild

Goliath poängterar att det finns många förbättringsområden, bland annat vårdövergångar. När en äldre person kommer hem från sjukhuset skulle det kunna vara bättre.

– Många äldre har redan innan sjukhusvistelsen omfattande omsorgsbehov och det krävs både resurser och kompetens i ett sådant mottagande hemma. 

Få dö hemma

Ida Goliath är själv intresserad av livets sista tid och att man ska få dö där man önskar, även hemma om man vill det. Hon betonar att hemtjänstpersonalen kan behöva stöd och att det blir intressant att forska på hur samarbetet med vårdcentraler fungerar.

– Jag vet att många får ihop det, men vi vet också att det också finns stora utmaningar. Att dö en vanlig, okomplicerad död tycker jag att man skulle få lov att göra hemma i lugn och ro, i stället för att skickas till akuten och dö två timmar senare, säger hon.