Sigtuna och Danderyd är två motpoler när det gäller eftergymnasiala studier. I Sigtuna kommun är det vanligare att studenterna läser vidare inom ett år, i Danderyd gjorde de det inom fem år istället.

Sigtuna ligger på en sjätteplats på Sverigelistan där elever väljer att påbörja sina studier inom ett år efter gymnasiet. Detta visar en ny studie från statistikmyndigheten SCB.

Topp i Sverige

Inte lika många gör så i Danderyd. Men på längre sikt är det en högre andel danderydsbor som skaffar sig en eftergymnasial utbildning. Hela 83,7 procent av avgångseleverna hade påbörjat på studier inom fem år. Där ligger kommunen i topp i Sverige. Samtidigt var det endast 65,4 procent av Sigtunaeleverna som hade påbörjat högskola eller universitet inom fem år.

Enligt SCB kan de stora skillnaderna ha att göra med hur stor del personer med utländsk bakgrund det bor i en kommun då det är vanligare att personer med svensk bakgrund väntar några år med högre studier än att personer med utländsk bakgrund gör det.

Vilket i så fall förklarar att kommuner med en relativt stor andel invånare med utländsk bakgrund finns med på topplistan över kommuner vars gymnasiestudenter påbörjat högskolestudier inom ett år, men inte på motsvarande lista inom fem år.

– I flera kommuner där det bor elever med utländsk bakgrund tenderar de att börja studera direkt, säger Annica Wallerå som är utredare på SCB till Mitt i.

Föräldrars utbildningsnivå

Men det är inte enbart etnicitet som spelar in i när elever väljer att studera vidare, även andra faktorer har visat sig ha betydelse.

– Det delar som visat sig ha betydelse i vår kartläggning har varit närheten till universitetsorter spelat in och det har ju bägge. Sedan spelar också föräldrars utbildningsnivå in och den är ju hög i Danderyd, säger Annica Wallerå.

Varför Sigtuna och Danderyd skiljer sig så mycket åt kan dock inte SCB svara på.

– Vi har bara gissningar om att ekonomi och kulturella skillnader spelar in, vilket vi sett i statistiken, men det är inget vi har belägg för. Så är det ofta med vår statistik att vi ser mönstren men har svårt att svara på varför, säger hon.

I studien som SCB gjort ingår nästan 74 000 elever som examinerades från gymnasieskolan våren 2017 och innefattar 177 av Sveriges 290 kommuner.