Socialdemokraterna: Sitter i dag i Mittenmajoriteten, och skulle kunna tänka sig att inleda ytterligare fyra år med samma konstellation. Kan också tänka sig att styra tillsammans med alla övriga partier utom Sverigedemokraterna.

Moderaterna: Sitter i dag i opposition. Kan tänka sig att samarbeta med alla partier som finns representerade i Botkyrkas kommunfullmäktige så länge det går att få till ett moderatlett styre.

Miljöpartiet: Ingår i Mittenmajoriteten och kan tänka sig samma eller en liknande konstellation för fyra nästkommande år. Skulle dock inte acceptera ett samarbete där Sverigedemokraterna får vara med och påverka överhuvudtaget.

Vänsterpartiet: Sitter i dag i opposition. Ser allra helst ett styre tillsammans med dem själva, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men är också villiga att pröva andra samarbetsalternativ. Sverigedemokraterna kommer de aldrig att samarbeta med, och ser det som osannolikt att ingå i en majoritet tillsammans med Moderaterna eller Tullingepartiet.

Centerpartiet: Sitter i dag i Mittenmajoriteten, och skulle även de kunna tänka sig att styra tillsammans med majoritetens övriga partier i fyra år till. Säger sig också vara beredda att pröva andra majoritetslösningar, så länge de inte inkluderar Sverigedemokraterna.

Liberalerna: Ingår i dag i Mittenmajoriteten. Tog i början av 2022 ett beslut om vägval framåt, där de slog fast att de kan samarbeta med alla partier utom "ytterkantspartierna": Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Kristdemokraterna: Ingår också i dagens Mittenmajoritet. Kan samarbeta med alla partier så länge de inte strider mot partiets "kristdemokratiska grundvärderingar".

Sverigedemokraterna: Sitter i dag i opposition. Säger att de kan tänka sig att samarbeta med alla partier i Botkyrka kommunfullmäktige så länge de delar Sverigedemokraternas ambition att "göra Botkyrka bra igen".

Tullingepartiet: Sitter i dag i opposition. Meddelar att de är ett oberoende parti och kan därför ingå i alla tänkbara samarbeten så länge det är för "Tullinges bästa" och en kommundelning.