För ett par dagar sedan fick Mandolean, som driver privat ätstörningsvård på uppdrag av regionen fram till och med november i år, veta att 10 procent av deras vårdpengar inte betalas ut. Dessutom ska kliniken betala tillbaka cirka 7,3 miljoner kronor i månaden. Tillsammans motsvarar det ungefär två tredjedelar av ersättningen som Mando får i månaden.

Bakgrunden är ett återbetalningskrav från regionen på 47 miljoner kronor. Regionen menar att ersättningen felaktigt betalats ut till Mando, och det pågår en rättsprocess om pengarna.

– Regionen kräver alltså tillbaka pengarna nu, trots att man tidigare sagt att inga medel skulle strypas innan det finns en dom, säger Madeleine Muhr, specialistläkare i allmänmedicin på Mandometerklinikerna.

Hon är djupt oroad över situationen.

– Det här innebär att vi inte kan behandla de patienter vi har inneliggande eller ta emot några nya, eftersom vi inte kan bedriva gratis vård. Vi hade avtalat med Stockholms centrum för ätstörningar att ta emot patienter och avlasta dem under sommaren eftersom de har kö och fulla avdelningar. Men nu står patienterna i stället utan vårdplatser, säger Madeleine Muhr.

"Dör om de inte får vård"

Enligt henne drogs vårdpengarna in den 24 juni, kliniken fick informationen i ett brev daterat 12 juni.

– Det kom med väldigt kort varsel och vi sitter och räknar på vad olika saker kostar. Personal, hyror, med mera. Vi har 41 slutenvårdsplatser och 350-500 patienter i öppenvården. Dessutom har vi ett hundratal som går i uppföljande vård. Allt som allt berörs 1500-1700 personer, säger Madeleine Muhr och fortsätter:

– Många är väldigt oroliga. Patienter, anhöriga, vårdpersonal. Sommaren är dessutom en tid då många med ätstörningar försämras i sin sjukdom.

Anna Mellin Johansson, som jobbar som "egenerfaren" vid Mando, är frustrerad

– Jag sitter med de här patienterna dagligen och vet inte vad jag ska säga till dem. Många är sköra, jättesjuka och dör om de inte får vård, säger Anna Mellin Johansson.

Som Mitt i har skrivit tidigare har regionen beslutat att helt ta över ätstörningsvården då avtalet med privata Mandolean AB löper ut. Från den 1 december är det regionägda SCÄ, Centrum för ätstörningar, som bedriver all ätstörningsvård där patienter behöver läggas in på sjukhus eller få avancerad dagvård.

Maria Andersson, enhetschef för psykiatri och samverkan på Region Stockholm, menar att det inte fanns någon överenskommelse om att Mandolean skulle slippa återbetala pengar innan rättsprocessen är avgjord.

– Vi behöver agera nu för att säkerställa att vi får tillbaka de skattemedel som felaktigt utbetalas. I enlighet med avtalet har vi rätt att innehålla delar av ersättningen, säger Maria Andersson.

"Skyldig att ha likviditet"

Hon menar att Mandoklinikerna borde ha kunnat räkna med det här scenariot.

– Ja, de har ju känt till den här delen av avtalet. Dessutom, om man tecknar avtal med regionen så är man skyldig att ha likviditet i bolaget som gör att man kan klara av den här typen av situationer, säger Maria Andersson och fortsätter:

– Jag har svårt att se att vårdgivaren skulle bryta avtalet i förtid och riskera patienternas säkerhet. Väljer de ändå att göra det, vilket inte är tillåtet, så måste vi såklart se till att ta hand om de patienter som vårdas hos dem.

Ansvarig politiker Sandra Ivanovic Rubin (MP) skriver i en kommentar till Mitt i att regionen "arbetar hårt för att ingen patient ska hamna i kläm" och att de har stärkt kapaciteten på Stockholm Centrum för Ätstörningar för att de ska kunna ta emot patienter under hösten inför att Mandos avtal löper ut i november. Hon skriver vidare att regionen måste säkerställa att skattepengarna går till vård.

"Detta kommer inte som en chock för vårdgivaren, vår förvaltning har i ett års tid tydligt informerat om vilka åtgärder som kan och kommer att vidtas" skriver Sandra Ivanovic Rubin (MP).