Mannen vårdades på den rättspsykiatriska kliniken Helix på Huddinge sjukhus.

– En patient har avvikit i samband med utevistelse med personal i går och inte kommit tillbaka, säger Ola Broström, verksamhetschef för Rättspsykiatri Vård Stockholm, till TV4.

Dömd för mordförsök

Polisen söker efter den efterlysta mannen, som sommaren 2018 dömdes för försök till mord, misshandel och våldsamt motstånd.

Han hade då slängt ned en person på tunnelbanespåret i centrala Stockholm.

I utslussningsfas

Mannen dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och har en historia av tidigare brott och psykiatrisk vård.

Under vintern 2022 begärde en chefsöverläkare på Helix att mannen skulle fortsätta få sluten rättspsykiatrisk vård, då risken för återfall i allvarlig brottslighet bedömdes som hög.

Trots detta anses han i dag inte vara farlig enligt Helix.

– Patienten har vårdats hos oss sedan 2018 och är i utslussningsfas. Sedan 2020 har utevistelser tillåtits. Riskbedömningar har utförts där man bedömt att utevistelser kan fortsätta, säger Ola Broström, till TV4.