Kamera. I Fittja och nyligen i Alby har polisen satt upp övervakningskameror. Planen är dock fler, även på andra orter. "Vi har sagt att kommun kan stötta med pengar om det är en ekonomisk fråga för polisen", säger Ebba Östlin. Foto: Stefan Källstigen/Anders Björklund

Målet: Färre orter på polisens lista över utsatta områden

Botkyrka har fem orter på polisens lista över utsatta eller särskilt utsatta områden. Nu får kommunen mer pengar för att jobba brottsförebyggande.

  • Publicerad 05:00, 16 mar 2021

Vi ska ha ett rejält avhopparprogram.

I år väntas Polisen uppdatera sin lista över utsatta områden i Sverige. Botkyrka hade vid senaste listan 2019 fyra områden fördelat på fem orter på listan. Kommunalrådet Ebba Östlin (S) hoppas att det arbete kommunen och polisen gjort för att förebygga kriminalitet ska visa sig när polisen presenterar nästa lista.

– Vi ska göra förflyttningar successivt på listan. Vår målsättning är att när nästa lista presenteras ska vi ha två områden som klassas som särskilt utsatta och två som klassas som utsatta.

Kommunalrådet har tidigare sagt att hennes personliga mål är att orterna ska vara borta från listan 2025. Även Botkyrkabyggen har uttalat det målet. Men hos S eller hos Mittenmajoriteten finns inte något sådant mål.

Kommunen sätter ofta mål, varför inte kring detta?

– Vi vill inte fixera oss vid polisens lista, som de väl använder som argument för fördelning av resurser. Mitt mål är att fler Botkyrkaungdomar får gymnasieexamen, att fler Botkyrkabor får arbete, och att Botkyrka har färre kriminella gäng och kriminella företag. Det är mål som kommunen kan jobba mot och mäta oftare än listan vartannat år.

Möte. Inrikesminister Mikael Damberg, Ebba Östlin och Ibrahim Baylan under ett möte på Våldspreventivt center i Tumba förra året. Foto: Anders Björklund

250 miljoner kronor

Nyligen presenterade regeringen en treårig satsning på 250 miljoner kronor per år, där Botkyrka får drygt 17 miljoner kronor 2021, näst mest i länet. Pengarna ska gå för att stötta det brottsförebyggande arbetet i kommunerna. Enligt Ebba Östlin ger pengarna möjlighet att intensifiera och bredda det arbetet.

– Vi kan ge förutsättningar för att alla förskolor och skolor ska ingå i det våldsförebyggande arbetet.

Östlin syftar på programmet Tåget som riktar sig till yngre barn och MVP (Mentors in violence prevention) som riktar sig till ungdomar på skolorna. Men också Mood, där äldre ungdomar fortsätter arbeta brottsförebyggande.

Hon talar även om ökad kontroll av företag.

– Både att kontrollera att kommunen jobbar med sjysta företag och att vi gör kontroller av till exempel utskänkningstillstånd, tobak och miljö och hälsa.

Kommunen ska också satsa mer och annorlunda på avhopparverksamhet.

– Jag är inte nöjd som det ser ut i dag. Det finns egentligen inte någon väl fungerande avhopparverksamhet i någon kommun i dag. Vi ska ha ett rejält avhopparprogram och inrätta en samordnartjänst för detta. Genom att jobba tillsammans med andra kommuner ska vi kunna göra det till en mer rimlig kostnad och hjälpa fler att bryta ett kriminellt liv.

Brottsförebyggande. Kungen på besök på Karsby International School i Norsborg 2017. Skolan har jobbat länge med brottsförebyggande arbete. Foto: Carlos Montecinos

Sparar 200 miljoner

Samtidigt gläds hon över en ny rapport från länsstyrelsen som visar att våld- och brottsförebyggande arbete sparar stora pengar åt samhället. Sedan kommunen började satsa på våldsförebyggande arbete som Tåget och MVP i skolorna har andelen Botkyrkabor som tar gymnasieexamen ökat kraftigt, från 77 procent 2015 till 91 procent 2019.

Enligt beräkningarna som Uppsala universitet gjort sparar det samhället 200 miljoner kronor fram till att eleverna blivit 65 år. Sedan 2015 har också andelen elever som klarar kunskapskraven i årskurs 6 stigit och antalet ungdomar mellan 12 och 20 år som misstänks för våldsbrott minskat med 4 procent.

Det innebär särskilt utsatt område

Hallunda/Norsborg, Alby, Fittja: Särskilt utsatt område.

Storvreten: Utsatt område.

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget.

Källa: Polisen

Visa merVisa mindre

Skolor

Skolor med Tåget: Karsby International School, Borgskolan, Broängsskolan,Tallidskolan, Grindtorpsskolan, Hammerstaskolan, Kassmyraskolan, Skogsbacksskolan, Falkbergsskolan, Tullingeberg, Rikstens skola, Banslättsskolan (står i kö för ett informationsmöte om Tåget), Kvarnhagsskolan (står i kö för ett implementeringsmöte om Tåget).

Skolor med MVP (Mentors in violence prevention): Karsby International School, Broängsskolan, Grindtorpsskolan, Hammerstaskolan, Falkbergsskolan, Kvarnhagsskolan.

Visa merVisa mindre