När köparna kollade i köpeavtalen fanns det inga uppgifter om vilken nyttjanderätt de hade till tomten. Det ledde till en tvist med säljaren.

Ett 20-tal avtal för nyproducerade bostäder hade skrivits av en mäklare i norrort på uppdrag av säljaren. Men i sju av avtalen fanns ingen uppgift om hur nyttjanderätten var reglerad.

Mäklaren anmäldes till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, som nu har granskat avtalen. Hen förklarar felen med att mäklarsystemet uppdaterats.

FMI konstaterar i sin bedömning att avtal som upprättas mellan köpare och säljare ska vara korrekta.

Mäklaren får nu en varning för sitt slarv.