En ny bensinmack planeras vid Gubbängsmotet, på trafikplatsen mellan Tyresövägen och Nynäsvägen i Gubbängen.

Den främsta orsaken till planerna är att den befintliga Shellmacken i Slakthusområdet ska rivas i slutet av 2023, eftersom hela Slakthusområdet ska byggas om med bostäder. 

– Den nya macken är flera kilometer bort från den i Slakthusområdet. Men de som nyttjar den åker ändå på Nynäsvägen, då kan de lika gärna tanka en bit bort på samma väg, säger Tony Andersson på stadsbyggnadskontoret som är handläggare för projektet.

I samma område finns redan en bensinmack och en McDonalds-restaurang. I planen ingår även möjlighet för en tillbyggnad av restaurangen.

– De har ansökt om att bygga ut sina lokaler i området. Därför har vi tagit med det i samma plan, säger Tony Andersson.

https://www.mitti.se/nyheter/gubbangen-far-ny-bensinmack/repsbA!8A0U0zmeydaO8qUJHJhJXg/

https://www.mitti.se/nyheter/slumrande-planen-vid-globen-vacks-till-liv/repvfc!x804PuVJf61g3jWAWRyIdQ/

"Ovanligt med klagomål"

Samrådet är i gång och nu kan alltså berörda tycka till om planerna. I nuläget har det inte kommit in några synpunkter.

– I princip tror jag inte att någon kommer bry sig eftersom det inte är så många boende i närheten. Min erfarenhet säger mig att det är ovanligt att folk har klagomål då bensinmackar ska byggas, säger Tony Andersson.

Den nya bensinmacken, som bolaget St1 står bakom, ska omfatta en servicestation med pumpar, laddplatser för elbilar, butik och restaurangbyggnad samt en tvätthall.

Tony Andersson tror att byggandet kan sätta i gång ganska fort om planen går igenom.

– I så fall kan de sätta spaden i marken om ungefär ett år.

Platsen där bensinstationen planeras att byggas utgörs av halvöppen naturmark med lövträd och buskar, delar av området består av asfalterade ytor. I närheten av området finns kulturhistoriskt viktiga miljöer.