I juni i fjol dömdes Paolo Macchiarini till villkorlig dom för vållande till kroppsskada, men friades från brott mot två av tre patienter som fick hans konstgjorda luftstrupar inopererade på Karolinska universitetssjukhuset.

Paolo Macchiarini ansågs av tingsrätten ha handlat i nöd i de två första fallen på grund av patienternas tillstånd, trots att ingreppen inte uppfyllde kravet om vetenskap och beprövad erfarenhet.

Men kirurgen borde aldrig ha utfört det tredje ingreppet, enligt tingsrätten.

Yrkar på fängelse

Frågan är nu om Svea hovrätt gör samma tolkning av den så kallade nödparagrafen, rapporterar SVT.

Båda sidor har överklagat och enligt åklagarna skede alla operationer helt i strid med vetenskapen och ingen av patienterna var så nära att avlida att ingreppen var nödvändiga. De vill att Macchiarini ska dömas till fängelse för grov misshandel, alternativt grovt vållande till kroppsskada i samtliga fall.

Paolo Macchiarini själv har yrkat på att han ska frikännas helt.

Huvudförhandlingarna inleds på måndagen klockan 09.30.