Tingsrättsdomen mot Paolo Macchiarini blev till slut att kirurgen dömdes till villkorlig dom på en av åtalspunkterna -  men friades på de två övriga.

Överåklagare Mikael Björk har överklagat domen i Solna tingsrätt. Han yrkar i överklagandet att den tilltalade ska dömas för tre fall av grov misshandel eller, i andra hand, vållande till kroppsskada, grova brott, till fängelse.

https://www.mitti.se/nyheter/patient-besviken-over-villkorliga-domen-for-paolo-macchiarini/repveb!XN7qyTSaqj0fdi4VizhiQ/

Även om hovrätten godtar tingsrättens bedömning av skuldfrågan yrkas att påföljden bestäms till fängelse.

Detta då åklagaren anser att den tilltalade har gjort sig skyldig till ett risktagande av allvarligt slag gällande alla tre målsägande.

– Det har i samtliga fall varit fråga om ingrepp som skett i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns vidare en lång rad omständigheter som tydligt visar att ingreppen handlat om forskning, vilket framkommit genom den av oss åberopade bevisningen.

– Det framstår i mina ögon som tydligt att det har varit fråga om helt lagstridiga mänskliga experiment och påföljden bör bestämmas till ett långvarigt fängelsestraff med tanke på brottslighetens art och höga straffvärde, säger överåklagare Mikael Björk i ett pressmeddelande.

https://www.mitti.se/nyheter/ted-opererades-av-macchiarini-blev-skadad-for-livet/repval!J8yQd5M6RY1Rij@PlODPeA/