Lustgaspatroner har återkommande hittas på undanskymda platser i parker och på förskole- och skolgårdar runt om i bland annat Skärholmen, Sätra, Vårberg och Bredäng.

Lustgas är lagligt att köpa, tanken är att patronerna ska användas till gräddsifoner men att andas in gasen outspädd är riskfyllt och kan leda till syrebrist, medvetslöshet, tillfälligt svagare hjärtmuskulatur och att skyddsreflexerna försvagas. Dödsfall är mycket ovanligt, men har förekommit, enligt 1177.

Nu föreslår Dennis Wedin (M) att det ska krävas tillstånd för tillfällig lustgasförsäljning efter klockan 21 i hela Stockholm. Motionen är ute på remiss till bland andra Skärholmens stadsdelsförvaltning som får tycka till i frågan.