Om somrarna fylls de tre kommunala baden Sätrastrandsbadet, Johannesdalsbadet och Mälarhöjdsbadet till bredden av badsugna Skärholmsbor.

– Det blir väldigt fullt vid Mälarhöjdsbadet och Sätrabadet om alla ska samlas på samma plats. Dessutom har vattnet varit otjänligt vid Sätrabadet under lång tid. Vi vill tillgängliggöra bad för fler människor i området, säger Sofia Granswed Baat (M), vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.

Vill ha lättare till spontanbad

I en skrivelse till stadsdelsnämnden lyfter hon och Alice Vestlin (C), ledamot i nämnden, olika lösningar för att möjliggöra spontanbad.

Som exempel nämner de att badflottar och badbryggor kan placeras ut där det helt saknas badmöjligheter i dag. Men för Skärholmens del handlar det främst om att röja bort sly längs vattnet för att göra det lättare att spontanbada, exempelvis nämns strandpromenaden i Sätraskogens naturreservat och sträckan mellan Johannesdalsbadet och Skärholmens gård. 

De vill även att badstegar ska placeras ut längs strandlinjen mellan Sätra strandsbadet och Sätra varv för att underlätta bad.

– Att bo så nära vatten som vi gör i Skärholmen är fantastiskt. Vi vill att stadsdelsförvaltningen ska kolla på om det finns fler platser som kan nyttjas för bad, säger Sofia Granswed Baat, vice ordförande i nämnden. 

Inga kiosker och toaletter

Hon betonar att det inte handlar om att de vill exploatera längs strandkanten genom att inrätta regelrätta badplatser och bygga omklädningsrum, toaletter och kiosk, utan att det handlar om just enkelheten i att lätt kunna bada i vardagen.

Var i Skärholmen badar du?

– Dels kring Sätra strandsbadet. Jag har hundar och älskar ju hundbad, men det är ju vid den delen som vattnet har varit dåligt så jag vågar inte låta barnen bada där. Vi brukar också gå till Johannesdalsbadet.

Skärholmens stadsdelsförvaltning ska nu utreda förslaget.