Ordningsvakter i Alby, Fittja, Norsborg, Tumba och Tullinge är en verklighet som Botkyrkamoderaterna lovar om de vinner valet om en knapp månad, något som inte funnits tidigare.

Enligt partiet själva är det en del i den trygghetssatsning som de vill se i kommunen.

– Vi vill se patrullerande ordningsvakter med befogenhet att ingripa i områden där det kan kännas otryggt. Det kan vara busstorg, centrum eller andra platser där folk rör sig, säger oppositionsrådet Stina Lundgren (M).

Finns det inte redan vakter i centrum?

– Jo, men de arbetar bara inomhus. De här vakterna ska arbeta utomhus också.

Regionsamarbete

Frågan om ordningsvakter i kommunen är något som Moderaterna har drivit åtminstone hela mandatperioden, men som fick ny glöd när SL:s trygghetsvakter lyfte att de inte har någon att lämna över bråkstakar till när de ingriper mot stök i SL-trafiken, till dess polisen anländer.

Därför får förslaget också stöd av partikollegorna på regional nivå. Partiets mål är att när kommunala ordningsvakter är på plats, vill de utveckla ett samarbete mellan kommun, polis och SL för att öka tryggheten i kollektivtrafiken.

Får mothugg

Men frågan om ordningsvakter är inte helt okontroversiell. Inte minst efter att en man mist livet efter ett ingripande från två ordningsvakter i Stockholms tunnelbana.

– Det här tar vi naturligtvis avstånd från. Företaget som vi väljer att ta in ordningsvakter ifrån måste arbeta utifrån de lagar och förordningar som gäller. Det är de krav vi kan ställa som kommun. Men vi ska förutsätta att något sådant inte kommer att ske, säger Lundgren.

Förslaget stöter också på mothugg från den styrande majoriteten.

– Ordningsvakter har ett begränsat geografiskt område där de får verka inom. Kommunens trygghetsfältare och väktarresurser har i dag större möjlighet att nå ut med sitt förebyggande arbete och finnas på platser i hela kommunen än vad polisen troligen skulle ge tillstånd till ordningsvakter för, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande, som hellre ser en annan lösning.

– Det här är ett typiskt moderatutspel där man vill visa sig hårda med fler poliser och ordningsvakter. Även om det är en viktig del, så tror vi att bäst effekt mot brott får vi genom det brottsförebyggande arbetet.

Enligt Moderaternas prognos ska 10 kommunala ordningsvakterna kosta 10 miljoner kronor.