Artikeln har uppdaterats.

Mandoklinikerna kan tvingas stänga i sommar, då de inte fått den ersättning de räknat med från regionen.

Mandolean, som driver privat ätstörningsvård på uppdrag av regionen fram till och med november i år, har ett återbetalningskrav ställt mot sig från regionen på 47 miljoner kronor.

Tvist om pengarna

Regionen menar att ersättningen felaktigt betalats ut till Mando, och det pågår en rättsprocess om pengarna.

Moderaterna och oppositionsregionrådet Axel Conradi (M) har reagerat starkt på situationen och kräver nu ett extrainkallat möte inom två veckor för att säkra vården till svårt sjuka patienter som annars riskerar bli utan livsviktig vård.

Landstingshuset på Kungsholmen. Foto: Pekka Pääkkö

Landstingshuset på Kungsholmen. Foto: Pekka Pääkkö

Pekka Pääkkö

– Det handlar om runt 1 700 patienter som riskerar bli utan livsnödvändig ätstörningsvård. Oroliga föräldrar och patienter hör av sig till oss på löpande band just nu, säger Axel Conradi till Mitt i.

Kallelse har skickats ut

Den samlade oppositionen står bakom förslaget och Moderaterna kommer yrka på ett beslut om att ätstörningsvården ska finnas i egen regi samt att det ska köpas vårdplatser för att undvika att patienter faller mellan stolarna.

Under onsdagen meddelade Toni Eriksson, presschef på Region Stockholms S-kansli, att en kallelse till ledamöterna om en extra hälso- och sjukvårdsnämnd den 17 juli gått ut till ledamöterna.

Kräver att vårdplatser ska finnas

Enligt kommunallagens 9 paragraf ska sammanträde hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det, vilket oppositionen når upp till.

– Vården ska fungera. Därför kräver vi nu att vårdplatser ska finnas, antingen i egen regi eller hos andra vårdgivare. Vi gör allt vi kan för att patienter med ätstörning ska få den vård de har rätt till, säger Axel Conradi.

Axel Conradi (M), oppositionslandstingsråd.

Axel Conradi (M), oppositionslandstingsråd.

Moderaterna/Region Stockholm

– Vi vill så fort som möjligt se åtgärder. Utan att överdriva så är detta en fråga om liv och död. Kapacitet och kompetens finns. Nu måste även avtalen till.

Förbereder förtida stängningar

Psykiatriutskottets ordförande Sandra Ivanovic Rubin (MP) säger såhär på tisdagen:

– Vi i Mittenkoalitionen förbereder för en eventuell förtida nedstängning och har gett i uppdrag till förvaltningen att så snabbt som möjligt ta fram en handlingsplan för hur patienterna ska omhändertas.

Sandra Ivanovic Rubin (MP), ordförande i psykiatriutskottet i Region Stockholm

Sandra Ivanovic Rubin (MP), ordförande i psykiatriutskottet i Region Stockholm

Fredrik Hjerling

Inget datum har ännu kommunicerats från klinikerna då de avser stänga verksamheterna.