Hotell Bellevue. Ägaren vill bygga åtta lägenheter i hotellet och återställa byggnaden till ursprungsskicket. Foto: Veronica Johansson

Lyxbostäder i hotellet på Dalarö stoppas

Planen att bygga åtta lägenheter i gamla hotell Bellevue på Dalarö och fyra villor i trädgården stoppas av mark- och miljödomstolen. Men hotellägaren tror ändå att projektet blir av.

  • Publicerad 05:00, 11 nov 2020

Hoppas att det här blir en tankeställare för kommunen.

Sedan hotell Bellevue stängde 2015, har ägaren planerat att bygga om fastigheten till tolv bostäder – åtta lägenheter i den gamla hotellbyggnaden och fyra villor i trädgården som vetter ner mot vattnet. Vid vattnet var det tänkt att bli ett kallbadhus med bastu.

Visionsbild över hur hotell Bellevue kan se ut efter ombyggnaden. Foto: Sandel Sandberg arkitekter

Haninge kommun godkände detaljplanen i kommunfullmäktige i våras, till flera grannars bestörtning.

De har tagit strid mot villorna i hotellets trädgård, eftersom området omfattas av en rad riksintressen och att kulturmiljön enligt miljöbalken ska skyddas mot åtgärder som riskerar att skada den.

1800-talshotellet på Dalarö ska bli till lyxbostäder

De överklagade till mark- och miljödomstolen som nu har beslutat att upphäva detaljplanen.

– Vi är såklart glada. Jag tycker att kommunen tar alldeles för lätt på kulturskydd, och att ekonomiska intressen alltid går före. Jag hoppas att det här blir en tankeställare för kommunen, säger grannen Claes Britton.

Kan skada kulturmiljön

Den antikvariska bedömningen har enligt domen utgått från en lägre exploateringsgrad och rätten anser därför att de utredningarna inte representerar den antagna detaljplanen.

För om byggrätterna utnyttjas maximalt så kommer två av husen i trädgården att delvis skymma den före detta hotellbyggnaden sett från vattnet. Detaljplanen riskerar därför att skada riksintresset för kulturmiljövården.

På tomten vill man bygga fyra 1,5-plansvillor på 150 kvadratmeter vardera, och trädgården ska bli gemensam parkmark. Foto: Veronica Johansson

Rätten anser däremot inte att detaljplanen kan upphävas för att den strider mot översiktsplanen eller mot strandskyddet. Inte heller på grund av dess påverkan på friluftslivet eller för att kusten exploateras, men det räcker att beslutet strider mot en rättsregel för att planen ska upphävas i sin helhet.

Beslutet kan överklagas

Senast den 17 november kan beslutet överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

– Vi har inte landat än i hur vi går vidare med det här. Vi måste analysera domen först och se om vi delar rättens syn, säger Petri Salonen (C), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Hotellägarnas ombud, Mikael Savborg på AG Properties, är förvånad över domen, men accepterar den.

– Detaljplanen var lite för flexibel, och medgav större byggrätt än vad som var tänkt i projektet. Men med en justering av detaljplanen så tror vi att hela projektet kommer att kunna genomföras.

Sommarvilla åt en byggmästare

Dalarö Hotel Bellevue är ett välkänt landmärke på Dalarö. Det byggdes som sommarvilla på 1880-talet åt byggmästaren Alf Wallander i holländsk renässansstil. Hotellet är den enda byggnaden i denna stil på Dalarö.

Under 1900-talet användes det omväxlande som hotell, rekreationshem och pensionat. Från 1981 blev det återigen hotell, men stängde 2015.