– Vi har utmaningar som lukt, buller och naturvärden, sa samhällsbyggnadsnämndens ordförande Moa Rasmusson (L) redan i juli då Mitt i berättade om Vision Rotebro.

https://www.mitti.se/nyheter/rotebro-kan-fa-fler-bostader-och-strandpark-vid-norrviken/repvfD!kiAj@pHmM3Yxlq9z6fA/

Det skulle visa sig att utmaningarna var stora, kanske oöverstigliga.

Projektet Vision Rotebro med uppemot 4 000 bostäder norr om jästfabriken, mellan motorvägen och sjön Norrviken, har nu varit på programsamråd.

Avdelningen för miljö- och hälsoskyddhar funnit en rad svårigheter med det planerade kvarteret Rankan, som i planen kallas Rotebro strand.

En av dem är de små partiklarna i luften – lukten från jästfabriken.

Varje år får kommunen in klagomål om lukten. Sedan augusti i fjol har kommunen fått in klagomål från Rotebro, men även från Viby och Norrviken.

En person kallar lukten ”odräglig” och förklarar att ”tidigare luktade det som om man bodde i en jästburk, men numera har det ändrats till en odör som liknar soprum”.

Har försökt minska lukten

För tre år sedan investerade Jästbolaget i en ozonanläggning med aktivt kolfilter för att reducera oangenäm lukt. Det tycks ha hjälpt lite när det gäller lukt från vissa utsläppspunkter medan andra utsläpp luktar som tidigare.

Men avdelningen för miljö- och hälsoskydd anser att klagomålen på senare tid är minst lika omfattande som tidigare och alla utredningar visar att internationella rikt- och gränsvärden för bostäder överskrids i programområdet.

Men lukten är inte det enda som bekymrar miljö- och hälsoskydd.

Att området utsätts för både högt buller och luftföroreningar är en annan faktor, och en tredje att området ligger inom skyddsområdet för grundvattentäkt. Dessutom har området ”ett viktigt kommunalt ekologiskt samband med höga naturvärden som behöver bevaras och säkerställas.

Miljö- och hälsoskyddmenar att bygget medför stora risker för både människors hälsa och miljön – och avråder helt från att genomföra projektet.

Nämnden strök en mening

Men politikerna i miljö- och byggnadsnämndenhåller inte med. De valde att anta tjänsteutlåtandet med undantag för meningen om miljö- och hälsorisker. Politikerna anser att programhandlingarna inte ger tillräckligt underlag för att bedöma riskerna och lämpligheten i att exploatera området.

Nu ska alla yttranden sammanställas och tas upp i samhällsbyggnadsnämnden, troligen i december.

– Sedan blir det en granskning i vår. Efter det kommer vi att jobba vidare med ett planuppdrag, om vi väljer att gå vidare, och i så fall kan det bli en ny detaljplan om cirka tre år, säger Moa Rasmusson.

Vad tänker du om de remissvar ni har fått in?

– Jästbolaget är emot och det var väntat men vi vill se över vad det finns för möjligheter att minska lukten, vilka krav som kan ställas på dem. Det bästa vore att kroka arm med dem.

Och avdelningen för miljö- och hälsoskydd?

– Jag tycker att det var lite skarpt av dem att avråda från att gå vidare med tanke på att vi är i ett så tidigt skede. Det bor ju mycket folk i Rotebro i dag och om vi kan minska buller och luftföreningar och lukt så gynnar det ju inte bara nyinflyttade. Även de som bor där i dag får bättre levnadsmiljö.