Brevik. Här menar LP att det skulle kunna se betydligt bättre ut. Foto: LP

LP vill att staden tar över övergivna stationshus

Stationshusen i Brevik, Gåshaga och Käppala behöver tas om hand, menar LP – som vill att staden tar över ansvaret från SL. ”Inte seriöst”, anser oppositionsrådet.

  • Publicerad 14:12, 22 jun 2022

Förr kunde folk som skulle med tåget köpa sig en macka på stationen.

Stationsbyggnaderna vid Lidingöbanan är risiga och måste rustas. Det anser Lidingöpartiet som planerar att lyfta frågan i fullmäktige.

I dagsläget är det dock inte stadens ansvar att rusta dem.

– Men vad vi förstått är SL inte så intresserade av att göra så mycket med dem, säger Anders Paulsen (LP).

Lidingöpartiet vill därför att staden tar över ansvaret för byggnaderna och det löpande underhållet, med ett bidrag från SL.

– De kan hyras ut till företag. De kan användas som kiosk, fik, kontor eller hyras ut till en konstnär stället för att stå tomma, säger Anders Paulsen.

Behöver lösas

LP vill be SL om detta, förutsatt att de får med sig majoriteten.

Oppositionsrådet Daniel Larson (S) tycker att förslaget kommer ”hastigt och lustigt”.

– Att LP går ut med detta utan att ha det bekräftat hos regionen känns inte seriöst.

Däremot ser han gärna att byggnaderna rustas.

– Frågan behöver lösas men stationsbyggnader är ju regionens ansvar att sköta, oavsett om det gäller en busskur i glas eller en kulturmärkt byggnad.

Lidingöbon Klaus Beutler, som sitter vid kaféet i närheten av Breviks station, välkomnar förslaget.

– Det här har många här haft åsikter om i flera år men det har inte hjälpt, säger han.

– En gång var det en kiosk och en pizzeria. Innan pandemin pratades det om att restaurangen i Brevik skulle in där. Men SL gör ingenting – och med stationen i Käppala är det samma sak.

Klaus Beutler menar att verksamheter i stationerna skulle göra livet trevligare för resenärerna.

– Förr kunde folk som skulle med tåget köpa sig en macka på stationen. Det är väldigt bra om man driver frågan. Det finns ju de som vill starta verksamhet här.

Trafikförvaltningen vid regionen är just nu i färd med att kartlägga byggnaderna längs lokalbanorna, där stationerna längs Lidingöbanan ingår.

– Projektet kommer att pågå under året och målet är att få en mer samlad bild av skick och status, säger Claes Keisu, pressansvarig vid SL.

– Vi ska fatta beslut om åtgärder och att ta fram en process för att hantera fastigheter som är intressanta ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

– Vad gäller Gåshaga brygga har stationshuset genomgått vissa invändiga restaureringar. Huset är rastlokal för spårvägspersonalen, och vi har inga planer på att lämna ifrån oss det.

SL kartlägger

Huruvida Brevik eller Käppala station ska rustas är i dagsläget oklart.

– Under 2022 kommer vi att genomföra byggnadstekniska utredningar för att få en bättre bild av skicket i dessa fastigheter.

– Därför kan vi heller inte svara på om Lidingö stad skulle kunna få ta över Brevik eller Käppala station. 

Resenär. Klaus Beutler välkomnar förslaget. Foto: Rósanna Róbertsdóttir

Gåshaga brygga. Foto: LP

Käppala station. Foto: LP

Igenbommade och k-märkta

Stationsbyggnaderna vid Käppala, Brevik och Gåshaga brygga är kulturmärkta.

I dag är de igenbommade och används inte.

Lidingöpartiet vill att byggnaderna rustas genom att staden tar över ansvaret från SL och får ett bidrag för att rusta dem.

SL uppger att de inte kommer att överlämna stationen Gåshaga.

Vad gäller Käppala och Brevik kartlägger SL just nu behoven.

Visa merVisa mindre