– Vi behöver satsa mer på specifika vårdområden som är eftersatta i dag, som gynekologin. Dagens moderatstyre har låtit marknaden bestämma var sjukvården ska finnas på bekostnad av vårdbehovet, säger Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd.

Av de 41 mottagningar som finns i regionen ligger 20 av dem i innerstan. Längre ut blir det glesare. Efter att GynStockholm lades ner i Jakobsberg 2019 ligger närmsta mottagning för Järfällaborna i Sollentuna eller Vällingby.

– Hälften av mottagningarna ligger i innerstaden samtidigt som Järfälla inte har en enda, betalar man lika mycket skatt som alla regioninvånare ska man ha samma rätt till vård.

Var mottagningen kan ligga är i nuläget inte bestämt, men det planerade sjukhuset i Barkarby och Jakobsbergs sjukhus är aktuella. Den planerade kostnaden för mottagningen skulle bli 22,5 miljoner kronor om året i drift.

"Handlar om respekt"

Från oppositionsråd Eva Ullberg (S), ser man positivt på partikollegans löfte.

– Det handlar om frågan om jämlikhet och trygghet, men också respekt. Alla ska ha rätt till en jämlik vård. Det kan inte se ut som det gör i dag, när det är vårdföretagens vinster snarare än stockholmarnas vårdbehov som styr. Det centrerar mottagningarna till innerstan.

Att det inte finns någon mottagning i Järfälla handlar om att intresset inte funnits från vårdaktör menar Désirée Pethrus (KD), vårdutvecklingsregionråd.

"Tyvärr har igen vårdgivare valt att etablera sig i Järfälla och vi kan behöva se över ersättningarna och andra incitament. Samtidigt ska man komma ihåg att vår data visar på att patienter från hela regionen söker vård hos gynekolog oavsett folkbokföringsadress", skriver hon i ett mejl till Mitt i .

Styret menar att valfriheten och fri etablering har lett till en mångfald av aktörer och korta vårdköer. Men det håller inte Eva Ullberg med om.

– Här i Järfälla får du ju inte välja alls, du behöver ta dig någon annanstans. Det är absolut inte valfrihet.