Den som bor på Idskärsvägen i Östra kanalstaden kan i dagarna glädja sig åt att kanske bli mindre bländad av belysningen på parkeringsplatsen intill.

På sitt sammanträde 21 augusti, det första efter sommaruppehållet, beslutade Österåkers kommunstyrelse nämligen att bifalla ett medborgarförslag om att rikta om belysningen.

Andra beslut var en överenskommelse att Brottsofferjouren Roslagen ska få tre kronor i ersättning från kommunen – per invånare – för att ge stöd och information till brottsdrabbade, anhöriga och vittnen.

Detta enligt tanken om idéburet offentligt partnerskap (IOP) som kommunen sedan några år anammar.

Morgontrötta ska utredas

Efter ett förslag från SD beslutade kommunstyrelsen även att utreda möjligheten att erbjuda morgontrötta elever i högstadiet senarelagd undervisning.

”Det handlar inte om att ungdomarna är lata utan det är biologiskt” står det i motionen undertecknad Anders Borelid (SD), med hänvisningar till forskning på University of Minnesota och tidigare försök på Smedhagsskolan i Hässelby.

Om det så småningom blir bifall till motionen kan en eller två högstadieklasser få prova på att börja skolan lite senare på dagen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M), Österåker.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M), Österåker.

Österåkers kommun

Ett S-förslag om att utveckla promenadstråket längs kanalen, förlänga det till Garnsviken samt anlägga ett kafe på Slussholmen fick bara delvis gehör.

Planer på att utveckla promenadstråket finns redan skriver kommunens tjänstemän. När det gäller ett café på Slussholmen skulle däremot kostnaderna för att bland annat anlägga vatten och avlopp inte uppvägas av fördelarna. Därför beslutade kommunstyrelsen att avslå det förslaget.

Höstens första kommunfullmäktige sammanträde i Österåker hålls 18 september.