Den styrande mittenkoalitionen i Region Stockholm (S, C och MP) driver projektet att få till tre nya pendelbåtslinjer på Mälaren och Stora Värtan, som ska korta resvägarna och locka fler bilister att lämna bilen hemma.

I en ny rapport som trafikpolitikerna hanterar nu i veckan framgår att det inte går att få igång den nya båttrafiken till 2027 som det var tänkt.

– Just nu saknas förutsättningarna. Det är ingen idé att starta trafik innan det finns bryggor och annan infrastruktur. Det behövs också laddmöjligheter och nya fartyg, säger Michaela Haga (C), ordförande i sjötrafikutskottet.

Viken upp mot Sundbyberg är tyvärr för smal, menar Trafikförvaltningen.

Viken upp mot Sundbyberg är tyvärr för smal, menar Trafikförvaltningen.

Region Stockholm

Hand i hand med kommunerna

Rapporten inventerar vilka bryggor som skulle kunna stå klara till 2030, var vattnet är tillräckligt djupt och andra praktiska frågor.

– Det här är ett steg för att komma vidare med de avsiktsförklaringar som vi nu ska teckna med de inblandade kommunerna, säger Michaela Haga.

Att kommunerna och regionen går hand i hand är viktigt, förklarar hon. En stor del av investeringarna i nya bryggor kommer att ligga på kommunerna.

– Det får inte bli så att kommunerna investerar och sen blir det ingen trafikstart.

Michaela Haga (C)

Michaela Haga (C)

Region Stockholm

Flera oklarheter återstår att reda ut, bland annat hur snart det kan gå att få fram de nya eldrivna fartygen – och vem som ska äga dessa.

Svårt att acceptera

Sent i utredningen visade det sig också att det råder isbrytningsförbud på Stora Värtan, vilket gör att det i dagsläget inte går att köra båtar till Täby om isen lägger sig. Möjligheten till dispens ska därför undersökas.

Pendelbåten till Täby kanske bara kan gå den isfria delen av året.

Pendelbåten till Täby kanske bara kan gå den isfria delen av året.

Region Stockholm

– Ett alternativ är att vi inte har trafik till Täby vintertid, så som vi har löst det på den nya linjen till Värmdö, säger Michaela Haga.

Utredningen säger nej till vissa tänkta bryggor, bland annat i Sundbyberg, där det blir får trångt för att vända båtarna. Detta har mittenpolitikerna svårt att acceptera.

– I Sundbyberg finns en koppling till en rad andra trafikslag och arbetsplatser. Därför behöver vi fortsätta jobba för att hitta en lösning där. Vi är övertygade om att det går med nya moderna fartyg eller brygglösningar, säger Michaela Haga.

Att angöra vid Slussen kommer inte att gå, enligt Trafikförvaltningens utredning.

Att angöra vid Slussen kommer inte att gå, enligt Trafikförvaltningens utredning.

Region Stockholm