Tidigare i år beslutade Lidingö stad att lägga ner taltidningen "På tal om Lidingö", av kostnadsskäl. Staden hänvisade till att information fanns tillgänglig på nätet. 

Magnus Anderberg, ordförande för Synskadades riksförbund Lidingö höll inte med.

–Det må så vara att stadens hemsida innehåller mycken fakta under den mångfald av rubriker som hemsidan innehåller. För en synskadad är det dock omöjligt att navigera i hemsidans labyrint av informationsmängder, skrev han i en debattartikel i Mitt i.

Behovet kommer att öka

Moderaterna, Lidingöpartiet och Liberalerna tog till sig av kritiken, och har nu ändrat sitt beslut.

–Även om det finns andra sätt för medborgare med synnedsättning att tillgodogöra sig denna information via nätet vet vi att många av dem som använder sig av taltidningen är äldre som kanske inte haft synnedsättning någon längre tid, exempelvis till följd av grå starr. Inlärningskurvan för att använda sig av digitala hjälpmedel torde därmed vara både brant och kunna börja plötsligt.

–Därtill vet vi också att vi lever allt längre vilket gör att behovet av synhjälpmedel snarare torde komma att öka framöver. Taltidningen fyller därmed en viktig demokratisk funktion som inte enkelt kan ersättas av andra hjälpmedel, skriver de i ett pressmeddelande.