BOTKYRKA. Det stormar på socialförvaltningen. Specifikt inom avdelningarna Utredning vuxen 1 och 2, som är förvaltningens främsta kontakt för personer som brottas med kriminalitet, eller vill hoppa av. Men flera socialsekreterare på avdelningarna vittnar om de inte hinner täcka alla behov som finns i kommunen. Foto: Sacharias Källdén

Larmet inifrån Botkyrkas socialtjänst: "Tidsfråga innan någon dör"

Det stormar på socialförvaltningen i Botkyrka. Vid årsskiftet slogs två avdelningar samman, och socialsekreterarna vittnar om en enorm arbetsbörda som går ut över missbrukare och kriminella avhoppare.

  • Publicerad 05:15, 3 sep 2021

Vi hinner aldrig gå till botten med problemet.

Det var i maj tidigare i år som en 18-årig man sköts till döds i Alby. Han hade kopplingar till kriminella nätverk, och var vid tiden för mordet omhändertagen av Botkyrkas socialtjänst. Händelsen utreddes av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som kunde konstatera flera brister: Rutiner och kompetens saknas för hur man hanterar unga med koppling till grov kriminalitet, socialsekreterare upplevde uteblivet ledarskap och för hög arbetsbelastning.

Men det ska visa sig att det som framkommer i Ivo:s utredning bara är toppen av ett isberg.

Kritiserad omorganisation

Vid årsskiftet 2020/2021 slogs två av socialförvaltningens avdelningar ihop: Utredning boende, som utreder boendefrågor, och Utredning vuxen, som bland annat täcker missbruk och psykisk ohälsa. Tillsammans blev de två nya, likvärdiga avdelningar: Utredning vuxen 1 och 2.

Utöver att täcka alla ärenden som föll inom de gamla avdelningarna, är Utredning vuxen 1 och 2 socialförvaltningens främsta kontakt med de som brottas med kriminalitet.

18-åringen i Alby var en av dem.

Det var här problemen började, menar en källa som Mitt i har varit i kontakt med. Hen arbetade på en av avdelningarna efter sammanslagningen.

– Innan omorganisationen hade vi också mycket att göra periodvis, men det var en rimlig arbetsbelastning. Efter sammanslagningen så förväntades vi från en dag till en annan handlägga helt nya insatser och ta oss an nya områden utan utbildning inför detta och med ett bristfälligt ledarskap, säger hen.

Hen vittnar om att en socialsekreterare som arbetat med boendefrågor i flera år plötsligt kunde få hand om en person med tung kriminell bakgrund, och det enda stöd som fanns att tillgå var kollegorna.

Av de dryga 30 anställda över de två avdelningarna har 12 valt att säga upp sig sedan årsskiftet, däribland båda enhetscheferna, och en som bytt tjänst internt. Vidare har två kvarvarande socialsekreterare utsetts som förste socialsekreterare under en begränsad tid, vilket innebär att de ska handleda övriga socialsekreterare och inte själva ta hand om ärenden. Mitt i erfar att fler är på väg att sluta.

Kommunen om personalflykten från socialförvaltningen

"Släcker bara bränder"

En av anledningarna är vad en socialsekreterare kallar för en ständig etisk stress.

– Då har jag ändå arbetat med starkt psykiskt påfrestande jobb tidigare, men där upplevde jag aldrig den här stressen för att det fanns en struktur och ordning med tydliga upparbetade rutiner. Men att här veta att man har klienter som inte får insatser för att man inte hinner ta tag i dem är en etisk stress som inte går att koppla bort, säger socialsekreteraren.

Känslan av att inte räcka till bekräftas av andra socialsekreterare på samma avdelningar som Mitt i har varit i kontakt med.

BÖRJAN. Flera socialsekreterare som Mitt i har varit i kontakt med vittnar om att problemet började efter en omorganisation vid årsskiftet, när två avdelningar slogs ihop och arbetsbördan blev för hög. Foto: Sacharias Källdén

En annan socialsekreterare vittnar om att arbetsbelastningen är 40–45 ärenden per socialsekreterare, och ytterligare ett 100-tal ärenden som ligger på hög.

Samma socialsekreterare menar att unga vuxna som rör sig i kriminella kretsar och vill hoppa av, inte får tillräckligt stöd för att kunna göra det, trots att antal ärenden per socialsekreterare inom den här avdelningen, Unga vuxna, ligger på 13–24 ärenden per socialsekreterare, beroende på komplexitet. Unga vuxna tillhör Utredning vuxen 1.

– Vi har länge försökt förmedla till vår ledning att vi behöver socialsekreterare som enbart jobbar med kriminella avhoppare. Just nu känns det som att alla socialsekreterare bara släcker bränder. Vi hinner aldrig gå till botten med problemet, än mindre följa upp ärenden, som vi egentligen ska göra, säger hen.

Kan du ha förståelse för att arbetsbördan på en socialsekreterare i Botkyrka kan vara lite tyngre än på någon i en kommun som inte brottas med samma socioekonomiska utmaningar?

– Jag har absolut förståelse för de utmaningar som Botkyrka genomgår och möter. Men det jag vill och hoppas är att det någon gång ska bli fler socialsekreterare för att vi ska kunna möta behoven och utmaningarna som finns på riktigt, för det kan vi inte idag.

Skyddsstopp diskuterades

I augusti fick Ivo ett tips om att situationen på Utredning vuxen 1 och 2 inte blivit bättre. Även här nämns omorganisationen vid årsskiftet vara anledningen till att flera socialsekreterare på avdelningarna sagt upp eller sjukskrivit sig. "Stor risk för att klienter kommer fara illa eller dö till följd av sitt missbruk när handläggare saknas och ingen kontinuerlig uppföljning görs", går det att läsa i upplysningen.

Och det finns fog för påståendet, menar Simon Jonsson, huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR. Han har tillsammans med huvudskyddsombudet för fackförbundet Vision suttit i förhandlingar efter omorganisationen.

– Det har förekommit diskussion om skyddsstopp. Men sedan vet jag inte riktigt vad som hände för jag jobbar nära den berörda enheten själv, och lämnade över detta till mina kollegor och Visions huvudskyddsombud, säger Simon Jonsson.

När Mitt i når Vision huvudskyddsombud vill hon inte svara på frågor, utan hänvisar till att hon är på semester.

Specialistteam blev resursteam

I våras lovade Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, ett specialistteam om åtta socialsekreterare som skulle jobba riktat mot kriminella avhoppare. Men så blev det inte, enligt ett internt veckobrev från socialdirektören som Mitt i tagit del av. Istället rör det sig om ett resursteam med fem socialsekreterare som ska röra sig över hela förvaltningen för att täcka upp behov där det behövs, en familjebehandlare samt två tjänster till sociala insatsgruppen. Och det räcker inte, menar socialsekreterarna.

Efter Encrochat: Botkyrka anställer specialistteam

– Vi vill ha den specialistgrupp som utlovades av förvaltningen och politikerna – inte en resursgrupp. Det ska vara en grupp som är specialister på vad de gör, och i det här fallet kriminella avhoppare, för behovet finns, säger en socialsekreterare.

– Det jag tror alla upplever är att vi inte har tillräckligt med resurser för att sätta in åtgärder tillräckligt snabbt, just för att vi har för mycket att göra. Det är många klienter som har farit väldigt illa, och det är bara en tidsfråga innan någon dör, säger en annan.

Arbetsbördan i grannkommunen

I Botkyrka sitter en socialsekreterare på avdelnigen Utredning vuxen 1 eller 2 med 40–45 ärenden samtidigt, som rör missbruk, psykisk ohälsa, samsjukhet (att man behöver stöd för flera sjukdomar) och boendefrågor.

I Huddinge ser organisationen lite annorlunda ut. Samsjuklighet är inget man särredovisar, även om det förekommer i enskilda ärenden. På socialtjänstens beroendeenhet i Huddinge satt varje heltidsanställd socialsekreterare med 15–20 ärenden. Socialpsykriatrin ligger på en annan enhet.

Visa merVisa mindre