Användningen av lustgas som berusningsmedel blir alltmer vanligt bland unga i Haninge, Huddinge, Botkyrka och Salem. Fältassistenter, som är en del av socialtjänstens förebyggande del, möter dagligen ungdomar i samhället som brukar lustgas. De har även uppmärksammat fler och fler tomma tuber och patroner på torg, skolgårdar och lekplatser.

– Ungdomarna säger att det är mycket lättare att få tag på lustgas än på alkohol, säger Lisa Einarsson, fältassistent i Haninge kommun.

Kraftig ökning

Den svenska Giftinformationscentralen, vars uppgift är att per telefon informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av förgiftning, märker också av en stor ökning vad gäller lustgasrelaterade besvär i samhället.

– Från att få fem till tio samtal om året med frågor om bekymmer efter lustgasanvändning, har vi nu nästan ett samtal om dagen. Jag skulle säga att man kan utveckla ett beroende, med hänsyn till att vi ser individer som ägnar sig åt att andas in lustgas varje dag, säger Johanna Nordmark Grass, överläkare.

Lustgas betraktas av många unga som ofarligt men är förenat med flera hälsorisker. Regelbunden användning kan leda till omfattande nervskador.

– Det absolut vanligaste är att man får skador i kroppens nervsystem, vilket kan leda till känselbortfall, domningar och muskelsvaghet. Man kan även få nervskador i hjärnan som leder till mer psykiska problem, säger Johanna Nordmark Grass.

Inte olagligt

Att köpa eller ta lustgas är inte olagligt och idag finns heller ingen åldersgräns. Regeringen ska nu tillsätta en utredning om användningen av lustgas för att se hur man bäst skyddar ungdomar.

– Det är hög tid att den här frågan utreds så att en effektiv och träffsäker lagstiftning kan tas fram, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

– En åldersgräns låter ju jättebra, men eftersom det mer upprepade missbruket finns framför allt i gruppen unga vuxna skulle det också behövas en reglering på vilka mängder man som privatperson får köpa, säger Johanna Nordmark Grass.

Utredaren ska lämna förslag till regeringen den 1 oktober 2023.