Slutade. Läraren Karin Hilton sa upp sig från Mellansjö skola i mars. Trots att Arbetsmiljöverket och skolinspektionen gjort utredningar menar hon att problemen kvarstår på skolan. Foto: Stefan Källstigen

Lärare slår larm på nytt om Mellansjö

Trots utredningar från Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen har problemen som lärarna larmade om på resursskolan inte lösts. Det berättar flera anställda som Mitt i har pratat med. Läraren Karin Hilton slutade: ”Jag stod inte ut”

  • Publicerad 11:30, 28 maj 2021

Det är inte vanligt att man som lärare säger upp sig mitt i en termin.

För ett år sedan larmade lärare om missförhållanden på resursskolan Mellansjö i Täby. Kortfattat har kritiken handlat om att skolans ledning blundar för behov som vissa elever har och att lärare som vill få till en förändring trakasseras.

Under året som har gått har både Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen ställt krav på förbättringar på skolan.

Men problemen finns kvar, enligt ett flertal anställda som Mitt i har talat med. Nu slår de larm igen.

Under året har flera på skolan slutat.

– Man slutar inte för att eleverna är problemet. Det här är lärare som vet vilken skola de söker sig till. Man blir inte lyssnad på utan tvärtom tystad när man påtalar problemen, säger en lärare som vill vara anonym och jobbar kvar på skolan.

Lärare på Mellansjö slår larm: Barn är inlåsta i rum

Karin Hilton började på Mellansjö hösten 2019 och berättar att hennes första termin var full av förväntningar.

”En förvaringsplats”

I mars det här året sa hon upp sig. Ett tufft beslut, berättar hon.

– Det är inte vanligt att man som lärare säger upp sig mitt i en termin. Jag har aldrig gjort det innan. Men jag stod helt enkelt inte ut längre.

Uppsägningen beror på flera saker, berättar hon. En anledning som flera anställda återkommer till: Att Mellansjö är som en förvaringsplats för vissa barn, att skolan inte kan ge alla barn rätt hjälp och att eleverna inte förbereds tillräckligt för ett liv efter skolan.

Hon menar att hon känt sig nedtryckt.

– Jag var öppen med föräldrarna om att vi inte har alla resurser som era barn behöver. Det uppskattades inte och så sa man till mig att jag inte gjorde mitt jobb. Då fick jag nog.

– Det som är så frustrerande är att man inte når fram, och problemen man lyfter vänds mot en.

Mitt i har prata med flera anställda och före detta anställda. Sofia Elevant är en av de som slutade under 2020 efter tre år på skolan. Hon bekräftar bilden som kollegorna målar upp.

– Jag gick med i ledningsgruppen efter ett halvår på skolan. Jag märkte direkt att de här personerna inte ville förändra något, att både kompetens och vilja saknades, säger hon.

Idag arbetar hon på en annan skola för barn med särskilda behov.

Mitt i Täby 2020. För ett år sedan larmade lärarna om "elever som blir inlåsta, inte följer med i undervisningen eller bara spelar datorspel" på Mellansjö skola. Foto: Faximil

Resursskolan. Nytida Mellansjö skola ska senast den 16 augusti vidtagit en rad åtgärder efter nedslag från Skolinspektionen. Här går elever från Täby och grannkommuner som Danderyd. Foto: Stefan Källstigen

Läraren Karin Hilton utanför Mellansjö skola. Foto: Stefan Källstigen

Krav på förbättringar

– Skillnaden är att på den här skolan finns det resurser, fler lärare till varje elev, utbildade socionomer och familjebehandlare som jobbar med familjerna. Man har hela tiden täta uppföljningar, och ser individen.

Den 11 mars kom Skolinspektionen med ett föreläggande om krav på förbättringar i studieron, trygghet och att stoppa kränkande behandlingar bland eleverna på skolan. Utöver det menar man även att skolan inte levt upp till skollagens krav på undervisningstid för eleverna.

Senast den 16 augusti ska skolan vidtagit åtgärderna.

Vidtog åtgärder

Efter fjolårets anmälan från skyddsombuden till Arbetsmiljöverket, om krav på åtgärder mot kränkande särbehandling, fick skolan ett föreläggande om vite på 140 000 kronor. Ärendet lades ner i december, då man bedömde att skolan vidtagit tillräckligt med åtgärder.

Men enligt Karin Hilton kvarstår problemen: Anställda som vill göra skillnad trakasseras och tystas på olika sätt.

– Det räckte då att ledningen skickade in dokument till Arbetsmiljöverket och sa ”vi jobbar på det här”, säger Karin Hilton.

En annan anonym person, som fortfarande jobbar på skolan, instämmer i det. Personen påpekar att det finns anställda – och elever – som är nöjda på Mellansjö skolan i Täby.

– Men många är uppgivna, trötta eller ledsna. Duktiga kollegor slutar och det känns som att man bara härdar igenom allt det här, och det påverkar eleverna.

”Stämmer inte”

Mitt i har sökt skolans ledning för en intervju. De har avböjt att medverka i den här artikeln. Via mejl bemöter de delvis kritiken om att skolan är som en förvaringsplats för vissa elever, som göms undan i låsta rum.

”Att vi skulle gömma elever är en fruktansvärd anklagelse som inte alls stämmer. Skolinspektionen har vid sin oaviserade tillsyn inte på något sätt uttryckt att man noterat eller ens misstänkt det”.

Rektorn: ”Föräldrarna är nöjda med undervisningen”

Nytida Mellansjö skola

De kan söka till Nytidas grundskolor: ”Elever med neuropsykiatriska svårigheter där den vanliga skolan inte fungerat.”

Så beskriver företaget Mellansjö skola: Mellansjö skola ligger i ett naturskönt område intill Vallentunasjön, en miljö som inbjuder till många aktiviteter i skog och mark. Skolan kännetecknas av engagemang, värme och flexibilitet. Målsättningen är att våra elever varje dag ska känna att de lyckas i sitt skolarbete och på det sättet få en ökad självkänsla och bättre självförtroende.”

Källa: Nytida.se

Visa merVisa mindre