"Stockholmsvisioner – om stadsutveckling i en klimatutsatt värld" heter miniserien, som startar den 5 oktober. Då är temat "den naturbana staden". Föreläsarna tar bland annat upp gröna tak, gröna fasader, gator med flerskiktad vegetation och vikten av parker och "vardagsnatur" på väg till t-banan.

Den 19 oktober är temat "Framtiden är något vi skapar nu". Då diskuterar bland andra Johan Kuylenstierna, generaldirektör för forskningsrådet Formas, stadsutveckling inom de planetära gränserna.

Tiden för föreläsningarna är klockan 17–19.