Det var i slutet av maj som ett par från Vallentuna åkte akut till djursjukhuset i Albano med sin katt, som var i mycket dåligt skick.

Den var mycket uttorkad och visade tecken på leversvikt. Veterinären rekommenderade avlivning eller intensivvård på kliniken.

Men de sa bestämt nej till båda alternativen och tog i stället hem katten.

Kliniken informerade dem om att de måste komma tillbaka med katten för kontroll, annars skulle de anmälas till länsstyrelsen.

Men så skedde inte.

Länsstyrelsen kontaktade ägarna och förklarade för kattens husse att djur som utsätts för ett allvarligt lidande som inte kan lindras, enligt djurskyddslagen ska avlivas.

Enligt länsstyrelsens egna handlingar ska han då ha svarat svarat att djurskyddslagen i så fall är fel.

Katten behövde enligt länsstyrelsen intensivvård eller avlivning samma dag och ägaren skulle återkomma några timmar senare med besked om vad de bestämt sig för.

En anhörig till kattägaren vände sig då till en annan veterinär. Proverna visade skyhöga levervärden och även denna gång rekommenderades avlivning.

I stället ville den anhörige hämta hem katten, även sedan länsstyrelsen ringt för att förklara att husdjuret bara utsattes för mer lidande.

Under loppet av fyra dagar hade tre veterinärer undersökt katten och kommit fram till att den borde avlivas.

Länsstyrelsen fattade så beslut om omedelbart omhändertagande och katten avlivades.