När kajen i Vaxholm spärras av inför renoveringen kommer det inte längre att bli möjligt att landa med helikopter framför Waxholms hotell. Det meddelar Vaxholms stad.

Finns det någon reservplats redo där de kan landa?

”Det är egentligen upp till piloterna att avgöra. Vi har sett att de ibland har landat på Lägret och Eriksö på Vaxön och på några ställen på Resarö och Rindö. Där kan de fortsätta landa som tidigare och kanske även lite mer när vi stänger kajen” skriver Robert Klingvall, projektchef för renoveringen på Vaxholms stad.

Enligt honom kommer det att bli möjligt att landa på kajen igen då renoveringen är färdig:

”När vi är klara kommer ytan att vara öppen igen och då är det upp till piloterna att avgöra var de vill/kan landa”.

Blir bredare

27 oktober skrev kommunen avtal med byggföretaget Peab om utförandeentreprenad för grundläggning av kajerna, med byggstart i mitten av december.

Eftersom byggområdet kommer att vara avstängt en längre tid kommer det att spärras av med ett plank.

Bland arbetena som Peab ska utföra är att sätta ut en kant av metallspont 1,8 meter utanför dagens kajkant och sedan fylla igen så att den framtida kajen blir bredare än idag.