PROBLEM. En hål i bröstkorgen uppstod och en platta måste opereras in. Eventuellt måste ett revben tas bort för att allt ska få plats. Foto: Mostphotos

Läkare varnar för fillers: Svåra komplikationer

En kvinna drabbades av en så svår inflammation efter att fillers injicerats i brösten att ett hål uppstått in mot lungorna. Läkaren har nu anmält fillersprodukten till Läkemedelsverket.

  • Publicerad 05:30, 21 maj 2022

Att injicera fillers har blivit ett populärt sätt att få större läppar, bröst eller stjärt, och det finns en uppsjö kliniker i Stockholm som utför ingreppen. Men det finns risker.

Kvinnan som anmälan gäller injicerades med en vattenbaserad filler i brösten vid skönhetskliniken Stockholm Medicus 2017 och 2018.

Sedan dess har hon haft återkommande problem.

En datortomografi visade på en ansamling av vätska och var, "från en kronisk inflammation av främmande material, fillers, i bröstförstorande syfte", skriver Helena Sackey, överläkare vid Bröstcentrum på Karolinska i Solna, i sin anmälan av preparatet till Läkemedelsverket.

Flera fall

– Bröstcentra och kirurgkliniker i Stockholm har de senaste året haft över en handfull patienter med svåra komplikationer av fillers i bröst och rumpa, säger hon till Mitt i.

Hon tror också att det finns ett stort mörkertal med patienter som drabbas av besvär.

– Det handlar om allt från enklare infektioner som behandlas med antibiotika och eventuellt dränage, till långdragna infektioner eller inflammationer.

Brösten sprack efter injektion med fillers

Av anmälan framgår att den här kvinnans infektion läkte ut efter dränage och flera antibiotikakurer. Så småningom lät hon operera in inplantat i brösten.

Hål in mot lungorna

Men efter ett år skulle de rättas till, och det var då plastikkirurgen gjorde upptäckten: Det fattades andningsmuskulatur i nedre delen av bröstkorgen.

Helena Sackey kan inte kommentera enskilda fall, men förklarar att kroppen försöker kapsla in fillersmaterialet, och då kan vävnad förstöras runt omkring.

Kvinnan får nu hjälp på Karolinskas thoraxklinik, där man diskuterat att sätta in en gore-texplatta i den hålighet som uppstått. I så fall måste revben tas bort.

Kliniken följer beslut

Stockholm Medicus skriver i ett mejl till Mitt i att: "Vi välkomnar att Inspektionen för vård och omsorg samt Läkemedelsverket objektivt granskar den kritik som framförts. Framgår det att våra behandlingar, behandlingsmetoder eller insatsvaror inte är förenliga med god medicinsk praxis böjer vi oss givetvis efter myndigheternas rekommendationer".

Så kontrolleras injektionerna

En ny lag har införts som bland annat innebär att endast legitimerade läkare, sjuksköterskor och tandläkare får injicera fillers.

Inspektionen för vård och omsorg ansvarar sedan den 1 juli 2021 för tillsyn av estetiska injektionsbehandlingar.

Läkemedelsverket ansvarar för de medicinska produkter som får användas. Men det är tillverkaren av preparaten som utreder anmälningarna. Tillverkaren kan frivilligt återkalla produkten eller "vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder". Anser Läkemedelsverket att åtgärderna inte är tillräckliga kan marknadsförbud utfärdas.

Visa merVisa mindre