Här inne på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, behandlas anmälan. Foto: Google Maps

Läkare uppmanade personalen att "skita i restriktionerna"

En privatläkare i Stockholm har internt förringat faran med covid-19 och kallat regionens riktlinjer för trams. Nu har både patienter och kollegor anmält läkaren till Inspektionen för vård och omsorg.

  • Publicerad 16:08, 27 apr 2021

"Faran är över, sjukdomen är i princip ofarlig och vi är alla lurade".

En allmänläkare som äger en privat vårdcentral i centrala Stockholm skrev ovanstående mening i ett internt mejl om covid-19. Han ville samla sin personal och meddela hur de i framtiden skulle "skita i restriktioner och allt vad covid heter".

Vårdcentralens verksamhetschef anmälde honom då till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eftersom denne misstänkte att ägaren kunde utgöra en risk för patientsäkerheten.

Riktlinjerna är trams

I mars fick samma vårdcentral in ett klagomål från en patient som vände sig mot att läkaren inte haft på sig skyddsutrustning. När klagomålet sedan diskuterades internt kallade läkaren regionens riktlinjer för trams och vände sig mot krav på munskydd och visir.

Utöver inställningen till pandemin har läkaren gjort ett tilltagande antal misstag i sitt arbete, enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). De anmälande kollegorna understryker att de känner oro inför ägarens hälsa.