Priserna på bostadsrätter är oförändrade eller har gått svagt uppåt i Stockholm, visar den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik.

Under april ökade priserna med en procent i Storstockholm medan de var oförändrade i centrala Stockholm.

Det här betyder att priserna på årsbasis har gått upp 11 procent i centrala Stockholm.

– Utbudet ligger kvar på samma nivå som tidigare och många bostäder säljs fortfarande till relativt höga priser även om försäljningarna tar lite längre tid, säger Emma Holst på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Stockholm.

"Pulsen gått ner"

Känslan i Stockholms innerstad är att trycket har minskat, enligt vissa mäklare.

– För två månader sedan sålde jag en lägenhet på Kungsholmen där ungefär 50 sällskap kom. Nu ligger en nära identisk lägenhet ute i samma hus och det väntas endast två sällskap. För mig är det ett tydligt tecken att pulsen på marknaden har gått ner, säger Angelica Hermansson, Svensk Fastighetsförmedling på Kungsholmen.

https://www.mitti.se/nyheter/da-stors-vi-mest-av-vara-grannar/repvcx!AIHMmI5TqoFertE4FXzCfQ/

Även om det finns tendenser till en förändring har dock priserna på bostadsmarknaden varit stabila, trots krig och det oroliga ekonomiska läget i världen. Enligt André Nilsson, bostadspolitisk expert på Mäklarsamfundet, har räntehöjningar ännu inte inneburit någon större förändring i hushållens möjlighet att köpa bostad.

Men det kan ändras.

–  Om bankerna fortsätter att höja kalkylräntorna, vilket stramar åt kreditgivningen, skulle det innebära en försvagning av många hushålls möjlighet att köpa en bostad framgent, säger han.

7.8 miljoner för en Stockholmsvilla

Samma tendenser går att se på villamarknaden, där priserna i Storstockholm ökade med en procent. I Storstockholm är medelpriset för en vila nu 7,8 miljoner kronor.

https://www.mitti.se//nyheter/varfor-bara-ett-hus-har-kan-du-kopa-en-egen-o/repvdu!P@h9U6mcgclh50cJLYAvw/