Fackförbundet Sveriges Lärare kräver 250 miljoner till åt Stockholms skolor för att deras budgetar ska gå ihop. Annars kommer personal få gå och elever drabbas, menar de.

Det är en liten summa pengar om man ser till stadens totala skolbudget om 19 miljarder. Stockholm har landets högsta skolpeng, och kommunen är rik.

Oppositionsborgarrådet Jan Jönsson (L) är kritisk till att en så rik kommun inte skakar fram pengarna.

– Den summan hade majoriteten kunnat avsätta åt skolan under förra kommunstyrelsesammanträdet. Men man valde att sätta förra årets överskott i en kompetensfond istället.

Gick inte

Det finns en anledning till det, enligt skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S). Överskottet kommer från försäljningar av till exempel mark. Det är investeringspengar som inte ska blandas ihop med stadens drift. Istället menar hon att de valde att sätta pengarna i en kompetensutvecklingsfond för att de så småningom ändå ska nå ut till välfärden genom till exempel kompetensutveckling av personal.

Samtidigt står hon fast vid att deras satsning på skolan är historisk.

– I årets höjda skolpeng fanns det kompensation för höjda pensionsinsättningar och personalomkostnader. Resten har tillkommit efter. Det som också händer är att antalet barn minskar i vissa skolor. När det kommer samtidigt som den samhällsekonomiska utveckling vi ser nu så blir det en dubbel effekt.

Drabbar vissa hårt

Det minskade elevantalet drabbar inte alla skolor, men de som drabbas kan få det svårt. I vissa områden har barnantalet sjunkit mycket under senare år. Barnfamiljer lämnade till exempel innerstan under pandemin, invandringen har minskat och den nationella inflyttningen har minskat.

Enligt Stockholms utbildningsdirektör kan man räkna på följande sätt: Om en skola tappar 50 barn utspritt över säg 9 årskurser gör det inte särskilt stor skillnad i skolans planering av lärare, assistenter och lokaler. Men man tappar skolpeng för 50 elever, vilket blir ungefär 3,5 miljon kronor. Det gör skillnad.

– I grunden har vi en stark utgångspunkt ekonomiskt. I våra prognoser är det i år och nästa år som det är tuffare prioriteringar än vanligt. Men sen ser det ljusare ut. Vi kommer fortsätta att ha väldigt bra skolor för Stockholms elever, säger Emilia Bjuggren.